Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 44 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Denken jullie dat Ik niet weet wat er in jullie steden en landen rondom de wereld gebeurt? Ik weet alles van elke oorlog en elk conflict, beter nog dan jullie. Ik zie het lijden van elke man, elke vrouw en elk kind. Ik tel hun tranen en voel hun pijn alsof het Mijzelf betreft. Denken jullie dat Ik niet elke leugen, elke brute daad, elke aanranding en elke moord opmerk? Dat doe Ik zeker wel en Ik houd het allemaal in gedachten. Ik kom met vergelding voor iedereen die Mijn bestaan loochent en Mijn schepselen verkeerd behandelt. Maar Ik zal met Mijn beloning komen voor alle mensen die in Mijn naam het goede doen.
-- de Here Jezus --
De Bijbel
Auteur:Raymond Hausoul
Geplaatst op:02-12-2005
Gelezen:13319 keer

De bijbel is het meest gelezen boek wat er bestaat. Het heeft in de loop der eeuwen veel mensen geholpen bij moeilijke omstandigheden. Daarbij is het ook één van de oudsten boeken die we op aarde kennen. Misschien bent u vertrouwt met de bijbel, en leest u er regelmatig in. Maar wat is de Bijbel nu eigenlijk?

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 16

De Bijbel

Misschien bent u vertrouwt met de bijbel, en leest u er regelmatig in. Maar het kan ook zijn dat u niet in het bezit van een bijbel bent, of dat u wel een bijbel bezit maar er zelden of nog nooit in gelezen hebt. Ik zou u dan graag willen aanraden, om eens in dit oude boek te lezen. Ook al is alleen om een algemene kennis van de oude culturen en religies te krijgen. Het is de moeite waard. We zijn tegenwoordig zeer gewend met het woord “bijbel”, sommige mensen schrikken er zelfs al van terug als je het woord “bijbel” gebruikt. Het wordt vaak in verband gebracht met de omschrijving: “een boek van wetten en verhaaltjes”. Maar wat betekent nu het woord “Bijbel”?

De oorsprong van het woord “bijbel”

Ons Nederlandse woord ‘bijbel’ is afkomstig van het Griekse woord “Biblos” dat “boek” of “boekrol” betekent. We zien deze afstamming ook in ons woord bibliotheek wat “boekenverzameling” betekent. In de loop der tijden zijn er nog vele andere benamingen voor de bijbel ontstaan enkele voorbeelden zijn: Heilige Schrift (2Tm3:15), Woord Gods cq. Woord van God (Jh8:51; Mk12:10; Rm10:17; 2Ko2:17; 1Th2:13; Hb4:12).

Hoe we het boek ook mogen noemen, als we de bijbel beginnen te lezen, ontdekken we al snel, dat het geen standaard boek is zoals we dat kennen bij andere boeken. Er blijkt een enorme kracht en autoriteit verborgen te zijn in de bijbel.

Waaraan erken je dat de bijbel Gods Woord is?

Ze zegt hetzelf van zich (2Tm3:16) en we vinden meer als 3000 keer de uitdrukkingen “de Heer sprak” of “het Woord des Heren kwam tot mij” in de bijbel. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Mozes

Exodus 3:14

Deuteronomium t1:42

En God zeide tot Mozes...

Zo zeide de Heere tot mij...

Jozua

Jozua 1:1

Het geschiedde nu, na den dood van Mozes, den knecht des HEEREN, dat de HEERE tot Jozua, den zoon van Nun, den dienaar van Mozes, sprak, zeggende...

Jeremia

Jr1:7,9

Maar de HEERE zeide tot mij...

Ezechiël

Ez3:4

En Hij zeide tot mij...

Maleachi

Ml1:2

...Spreekt de HERE...

Jezus

Mt5:18

Lk24:44

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Tevens zijn de profetieen eveneens een bewijs dat de bijbel Gods Woord is we hoeven hierbij alleen maar al te denken aan de vele voorspellingen over de Heer Jezus (Lk22:24).

Andere argumenten zijn:

  • Er is een éénheid in de bijbel ondanks dat ze geschreven is door veertig mensen in een tijd van 1500 jaar.

  • Vele bijbelse verhalen die eerst voor mythen zijn gehouden zijn tegenwoordig wetenschappelijk bewezen door archeologische vondsten en medische ontdekkingen.

  • De bijbel is tot nu toe actueel gebleven en heeft de grootste invloed op de mensheid gehad. Hoewel de bijbel gehaat en verbrand werd, bestaat ze tegenwoordig nog.

De bijbel is daarbij ook het enige geschreven Woord van God (Op22:18-19).

De beste bijbel

De beste bijbel bestaat niet, want dat zijn alle originele documenten die geschreven zijn door de auteurs samengevoegd. Wel hebben we nog velen kopieen van deze originelen, zodat we nagenoeg een goed beeld krijgen van de originele tekst.

Iedere bijbelvertaling, is dan ook een vertaling van deze kopieen. Tegenwoordig onderscheiden we tussen statische en dynamische vertalingen.

Statische vertalingen zoals de Statenvertaling, Elberfelder, Luther, King James enz. Proberen de lezer woord-voor-woord de originele tekst in hun taal weer te geven. Deze bijbels zijn dan ook zeer goed geschikt voor bijbelstudie en dergelijk.

Dynamische vertalingen zoals Het Boek, Hoffnung für Alle, Gute Nachlicht proberen de gedachtes van de tekst op een duidelijke manier weer te geven aan de lezer. Deze vertalingen hebben dan ook hun waarde tijdens een ontspannen leestijd, waar meer aandacht gevraagd is voor de gedachtegang in plaats van voor enkele woorden.

Indien de lezer echter meteen in de kopieen van het origineel wil duiken, bestaan er voor het Oude Testament de “Biblia Hebraica” van Elliger en Rudolph (1990), en voor het Nieuwe Testament vinden we de Nestle-Aland.

Pagina 1 / 16

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.