Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 44 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.
-- de Bijbel --
Passion of the Christ
Auteur:A.P. Geelhoed
Geplaatst op:28-03-2005
Gelezen:5928 keer

Het is een zogenaamde "R" rated film. Verboden voor kinderen o要der achttien jaar, tenzij o要der begeleiding van een volwassene. De waarschuwing is gegeven vanwege de brute, gewelddadige sc鋝es in de film. Beelden waarin de mishandeling van de Here Jezus uitgebreid, langdurig en tot in detail wordt weergegeven.

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 11

Passion of the Christ

In het Nieuwe Testament wordt aan het eind van de vier evangeli螚 het lijden van de Here Jezus beschreven. Daarbij valt op dat de schrijvers dit zeer terughoudend doen. De Geest van God, die de schrijvers geleid heeft, wilde blijkbaar niet dat de nadruk werd gelegd op de details van het fysieke lijden.

Neem b.v. de beschrijving van de kruisiging in het Johannes evangelie. Johannes 19:16-30

" Zij dan namen Jezus, en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genoemd Golgotha, waar zij hem kruisigden en met hem twee anderen, aan weerszijden 澭n, en Jezus in het midden " ( Johannes 19:17,18 )

Het moment van de start van de kruisiging wordt slechts beschreven met de woorden " waar zij hem kruisigden" . Dan volgen vier verzen over het bord boven zijn hoofd (: 19-21 ), twee over zijn klederen (: 23-24 ), drie over zijn praktische zorg voor zijn moeder (: 25-27 ), en twee over het feit dat Jezus wist dat zijn taak volbracht was en daarmee in verband zijn verzoek om drinken (: 28,29 ) en 澭n over het moment van sterven (: 30 ). Er wordt nergens uitgebreid stil gestaan bij het fysieke lijden. Daar wordt niet uitgebreid op ingezoemd. Het is veelzeggend dat Johannes de meeste verzen in het verslag over de kruisiging besteedde aan het bord boven het hoofd van de Here Jezus. Dit wordt naar voren gehaald omdat het direct de vraag naar de identiteit van de Here Jezus raakte.

Op dezelfde manier is de geseling beschreven. In slechts 澭n kort vers. "Toen nam dan Pilatus Jezus en liet Hem geselen" ( Johannes 19:1 ) Stop! Verder niets. Vervolgens wordt de bespotting beschreven (doornenkroon, groeten, slagen in het gelaat). Hier wordt meer aandacht aan besteed dan aan de geseling. Dat komt omdat in de bespotting de vraag naar de identiteit van de Here Jezus weer scherp naar voren kwam. Er werd daar gespot met zijn claim dat Hij de door God beloofde M essias (de koning der joden) is.

In de andere evangeli螚 wordt het fysieke lijden van de Here Jezus op dezelfde terughoudende wijze beschreven. De enige in het Nieuwe Testament opgetekende klacht uit de mond van de Here Jezus had te maken met het feit dat hij op een bepaald moment door God de Vader verlaten wordt. " M ijn God, mijn God, waarom hebt Gij M ij verlaten ." ( M arcus 15:34 ). Het gaat daar niet om fysiek maar om geestelijk lijden. De Zoon wordt verlaten door de Vader. Waarschijnlijk was dat het moment dat Hij tot zonde werd gemaakt. "V oor o要s tot zonde gemaakt " ( 2 Kor. 5:21 ), " De Here heeft o要s aller o要gerechtigheid op Hem doen neerkomen " ( Jesaja 53:6 ).

In het verslag van de evangeli螚 ligt de nadruk op de geestelijke betekenis van de gebeurtenissen. Daarom wordt b.v. de geseling met slechts 澭n vers beschreven en de kwestie van het bord boven het hoofd van de Here met vijf verzen. De film doet precies het tegenovergestelde van wat de bijbelschrijvers deden. De bijbel beschrijft het lijden van de Here Jezus terughoudend. De film doet het uitvoerig en gedetailleerd.

M ogen wij afwijken van de wijze waarop Gods Geest het lijden van de Here Jezus heeft laten optekenen? Het antwoord is nee , want als je afwijkt dan ben je bezig om de Schrift te verdraaien .

Pagina 1 / 11

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.