Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 46 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Verwarring, onzekerheid en misverstanden ontstaan niet doordat men niet in de bijbel kan vinden wat men er in zoekt, maar doordat men niet wil aanvaarden wat er wel in te vinden is.
Demonen en Occultisme
Auteur:Lala
Geplaatst op:01-12-2004
Gelezen:63377 keer

Als iemand zich bezig houdt met occulte zaken komt die persoon onvermijdelijk in aanraking met demonen. Demonen zorgen altijd voor tweestrijd en problemen in iemands leven. Maar wat zijn demonen nu eigenlijk?

[ 1   2    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 2

Demonen en Occultisme

Als iemand zich bezig houdt met occulte zaken komt die persoon onvermijdelijk in aanraking met demonen. Demonen zorgen altijd voor tweestrijd en problemen in iemands leven. Demonen zorgen ervoor dat iemand snel geneigd is om dingen te doen die verkeerd zijn – dingen doet die de Here verboden heeft of die Hem verdriet doen. Het woord ‘demon' betekent ‘hogere geest' . Als iemand zich bezig houdt met occultisme (een heel breed gebied waar ik later meer over vertel) nodigt deze persoon als het ware één of meerdere geesten in zichzelf uit.

Demonen hebben veel invloed op iemands functioneren, en als iemand demonen in zich heeft, gaan die niet vanzelf weg. Als iemand verlost wil worden van de demonen die hem of haar lastig vallen, kan dat maar op één manier – met de hulp van de Heer! Men noemt het verlost worden van demonen ‘uitdrijving' of ‘exorcisme' . Uitdrijving van één of meerdere (meestal heeft iemand meerdere demonen in zich – het kunnen er heel veel zijn!!! ) demonen gebeurt door iemand die de gave van de Heer heeft om middels gebed mensen te verlossen. Ga nooit zelf aan de slag, maar zorg ervoor dat er iemand bij is die weet waar hij of zij mee bezig is en die er ervaring in heeft. Het uitdrijven van demonen doe je met minstens twee mensen. Degene die de demon in de Naam van de Here Jezus uitdrijft moet hiervoor de 'bediening' (= gave) van de Here gekregen hebben, en tijdens de uitdrijving is er iemand aanwezig die ondersteunt door te lezen uit de Bijbel en te bidden.

Occultisme betekent letterlijk: “het verborgene” of ook “het geheime”.

Uit mijn ervaring is gebleken dat mensen die zich bezig houden met occulte dingen dit vaak niet eens weten, maar dat ze hierdoor wel een open deur hebben voor demonen om hun lichaam in te komen. De reden dat occulte zaken zo aantrekkelijk zijn is omdat het ook echt ‘werkt'. De krachten die erachter zitten zijn echter niet de juiste. Degene die de touwtjes in handen heeft als het aankomt op ALLES wat occult is, is satan. Wat is occult?
 • het oproepen van Geesten
 • toekomst voorspellen d.m.v. bijvoorbeeld handlezen, sterrenkunde, tarotkaarten etc.
 • yoga
 • acupunctuur
 • paranormale dingen
 • New Age
 • Satanisme
 • Hekserij
 • Wichelroede lopen
 • Het dragen van tekens zoals bijvoorbeeld het pentagram, maar ook tekens waarvan de betekenis niet bekend is kunnen invloed hebben
 • Het luisteren naar muziek met satansvererende of antichristelijke teksten
 • Waarzeggerij
 • Magnetisme en dergelijke
 • Het gebruik van drugs, ook hasj en wiet
Er is eigenlijk niet echt een vuistregel voor het vaststellen of je nu met iets te maken hebt dat occult is of niet. Iets dat je kan helpen is de ‘gave van onderscheiding' maar dat is iets wat niet iedereen kan. (Kirsten is iemand die gave trouwens heeft). Een site waar je waardevolle informatie kan vinden over occulte symbolen is de volgende: Exposing satanisme.

Bij het herkennen van occulte zaken is het eigenlijk hoofdzaak dat je leert herkennen van “wie” de gebruikte ‘krachten' komen. Van God of van satan?! Dat kun je doen volgens de Bijbel en dat kun je doen volgens wat je gevoel je ingeeft. Sommige mensen zien in één oogopslag of iets occult is en andere mensen moeten er meer moeite voor doen, bijvoorbeeld heel intensief gaan nalezen wat er over in de Bijbel staat. Maar vergeet nooit dat satan zich anders voordoet dan hij in werkelijkheid is. Satan kan mensen hier op aarde macht geven maar de prijs die je ervoor betaalt is onherroepelijk je ziel – zeker als je als Christen beter weet en je TOCH ermee bezig gaat houden. De Heer is in de Bijbel heel duidelijk. Géén andere Goden of afgoden vereren behalve Hem en Hij geeft ook nog voorbeelden van wat bijvoorbeeld niet mag: sterrenkunde, waarzeggerij en tovenarij. Waarom mag dit niet? Omdat je door dit te doen vanuit je eigen autoriteit handelt (en dat is waar satan in het spel komt!) en niet in Naam van de Heer.

Een voorbeeld: jij doet een ritueel om mij te genezen van reuma. Wat is hier fout aan?
 1. Je doet een ritueel dat valt dus onder magie (het manipuleren van dingen, in dit geval is het hogere magie). Magie is verboden in de Bijbel.
 2. je doet dat ritueel niet in overleg met de Heer, niet op verzoek van de Heer dus je doet het vanuit JOUW inzicht en verstoort daardoor waarschijnlijk een ‘plan' van de Heer. (alles moet op Zijn tijd en wijze gebeuren immers!)
 3. Degene die de ‘krachten' geeft die het ritueel doen werken is satan. In ruil daarvoor is jouw ziel wel van hem alleen staat dat niet in ‘het contract' vermeld. De prijs die je betaalt is dat je afziet van je eeuwige leven met de Heer voor wat macht op deze tijdelijke aarde.
Wat doen demonen? Hoe moeten we er ons een voorstelling van maken?
Demonen zijn ‘gevallen engelen'. De engelen van satan. Zij zijn zo oud als de schepping en weten heel erg veel over de mensen. Hiervan maken ze gebruik om zo op een onverwacht moment van zwakte toe te slaan. Demonen kunnen zich tientallen jaren in iemand bevinden zonder dat die persoon hier iets van merkt. Iemand die last heeft van een demon kan niet met zekerheid zeggen om hoeveel demonen het gaat. Het kan er eentje zijn, het kunnen er ook veel meer zijn – meestal minstens 7. Dat ligt er soms aan in hoeverre mensen blootgesteld zijn aan het gevaar. Iemand die bijvoorbeeld een occult hangertje aan zijn ketting heeft hangen zonder het te weten loopt dus minder gevaar om besprongen te raken van demonen dan iemand die geesten oproept, die hogepriester in de satanskerk is of die aan hekserij doet.

Demonen zijn wezens die wij niet kunnen zien. Ze zijn echter overal om ons heen. Net als de Engelen van de Heer, die hen bevechten en hen verslaan. Het zijn er heel erg veel. Demonen kunnen ons niks doen, tenzij we ons zelf openstellen ervoor.

Bezeten of besprongen?
Als we het over demonen hebben krijgen we te maken met de termen bezetenheid en besprongenheid. Twee verschillende dingen. Besprongenheid wil zeggen dat een demon invloed op mensen heeft, door op een bepaalde manier druk uit te oefenen op iemands leven, door (en dit klinkt vreemd ik weet het) te ‘spreken' tegen een persoon. Zoals jij je eigen stem kan ‘horen' in gedachten, als je nadenkt… Maar dan nét even ietsje anders. De stem van satan klinkt hard en schel, en in sommige gevallen denk je dat je met jezelf in discussie bent in gedachten, tot je op een gegeven moment met “je” wordt aangesproken. Bezetenheid gaat verder dan besprongenheid. Bezetenheid wil zeggen dat de demon veel meer macht over iemand heeft, dat de demon ervoor kan zorgen dat een persoon bepaalde dingen zegt of doet. Iemand die bezeten of besprongen is moet een soort exorcisme (uitdrijving) ondergaan.

Hoe weet je of je met een demon te maken hebt?
Een demon kan zich op vele manieren manifesteren. De ene keer op een hele subtiele manier, de andere keer op een overduidelijke, agressieve manier die geen twijfel meer laat bestaan. Mensen kunnen stemmen horen, schaduwen zien, de geest van een overleden persoon, ze kunnen zelfmoordgedachten krijgen, demonische lachjes horen, schimmen, geluiden, met verdraaide stem spreken terwijl ze dit niet expres doen… Sommige mensen kunnen in een psychose terecht komen (overal ‘satan zien' bijvoorbeeld). Verder reageren dieren ook heel sterk op demonen. Dieren zijn gevoelig ervoor en kunnen plotseling angstig of agressief reageren op iets wat wij niet kunnen waarnemen. Dat komt denk ik omdat dieren door hun ‘zondeloosheid' en hun gevoeligheid een sterker ontwikkeld zintuig hebben hiervoor. Sommige mensen hebben het echter ook. Waarschijnlijk kent iedereen het gevoel wel van: bekeken worden, plotseling een onprettig gevoel krijgen of haren in je nek die plotseling recht overeind gaan staan. Dat wil niet altijd zeggen dat je met een demon te maken het, en het wil ook niet zeggen dat een demon probeert in je lichaam te komen, maar het zou wel zo kunnen zijn dat je hem waarneemt.
Pagina 1 / 2

[ 1   2    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.