Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 47 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Om de goedheid waaraan het ons ontbreekt te vervangen, hebben wij de beleefdheid uitgevonden, die er wel de schijn van heeft
Astrologie
Auteur:Josephina
Geplaatst op:30-12-2004
Gelezen:14332 keer

Astrologie is een leer waarvan de astroloog vermoedt dat er een verband bestaat tussen de gebeurtenissen in iemands leven en de stand van hemellichamen. Aan de hand daarvan trekt de astroloog een horoscoop van iemand. Een horoscoop trekken is het voorspellen van iemands leven en karakter a.h.v. dezelfde stand van de hemellichamen en de dierenriem van het moment dat de persoon geboren is.

[ 1   2   3   4   5    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 5

Astrologie

Astrologie is een leer waarvan de astroloog vermoedt dat er een verband bestaat tussen de gebeurtenissen in iemands leven en de stand van hemellichamen. Aan de hand daarvan trekt de astroloog een horoscoop van iemand. Een horoscoop trekken is het voorspellen van iemands leven en karakter a.h.v. dezelfde stand van de hemellichamen en de dierenriem van het moment dat de persoon geboren is. De dierenriem of zodiak is de gordel aan de hemel langs de ecliptica , ter breedte van ca. 20°, waarin de zon, de maan en de planeten zich schijnbaar bewegen. De ecliptica is de zonneweg (in feite de aardbaan), die de zon in een jaar schijnt te doorlopen. De dierenriem is verdeeld in 12 tijdvakken. Die tijdvakken hebben een naam, de sterrenbeelden . De meeste sterrenbeelden zijn o­ntstaan aan het begin van de opkomst van de landbouw. Voor hun zaaitijden hadden deze landbouwvolkeren een kalender nodig. Vanwege de precessie van de lente- en herfstpunten passeert de zon de sterrenbeelden van de dierenriem tegenwoordig op andere data dan op de in de oudheid vastgestelde data. De precessie is de tolbeweging van de aardas. De aardas is de denkbeeldige rechte tussen de beide geografische polen waarom de aarde roteert. De aardas maakt een zekere hoek met de as door de magnetische polen. De precessie gaat van Oost naar West.

Astrologie is een verzameling van religie en wetenschap waarop astrologen hun voorspellingen baseerden. Het is een vorm van waarzeggerij. Al vanaf het begin heeft men zich beziggehouden met astrologie. M en gaat ervan uit dat de Chaldeeën , semi-nomadische stammen van ca. 900 v.Chr, al horoscopen trokken. De vroegste toepassingen o­ntstonden zelfs 3000 v.Chr. in M esopotamië. In de later o­ntwikkelde Griekse vorm was de astrologie een pseudo-wetenschappelijk systeem. Zelfs in het latere Christelijk Europa nam astrologie een belangrijke plaats in. De Islamitische cultuur had ook belangstelling voor de astrologie en zelfs in het Jodendom ( Kabbalah ) kan men astrologie vinden.

De dierenriem en de horoscoop

Bij het trekken van iemands horoscoop hangt alles af van de relatieve stand van de planten toen hij/zij geboren werd. In deze berekening speelt de dierenriem een grote rol. Daarom is het belangrijk hoe en wanneer de dierenriem is samengesteld.

De twaalf tekens voor de sterrenbeelden werden in de tweede eeuw door de sterrenkundige Claudius Ptolemaeus (ca. 100 – ca. 170) o­ntwikkeld. Hij was een Alexandrijns astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus. Van zijn leven is vrijwel niets bekend. A.h.v. Hippokrates' (460- 377 v.Chr), de vader van de geneeskunde waarop de artsen nog steeds hun gelofte afleggen) gepreciseerde data, kennen wij de dierenriem met haar indeling als volgt.

De 12 sterrenbeelden:

 1. Aries (ram): 21 maart- 19 april 0 °
 2. Taurus (stier): 20 april- 21 mei 30 °
 3. Gemini (tweelingen): 22 mei- 21 juni 60 °
 4. Cancer (kreeft): 22 juni- 22 juli 90 °
 5. Leo (leeuw): 23 juli- 22 augustus 120 °
 6. Virgo (maagd): 23 augustus- 22 september 150 °
 7. Libra (weegschaal): 23 september- 23 oktober 180 °
 8. Scorpio (schorpioen): 24 oktober- 21 november 210 °
 9. Sagittarius (boogschutter): 22 november- 21 december 240 °
 10. Capricornus (steenbok): 22 december- 19 januari 270 °
 11. Aquarius (waterman): 20 januari- 18 februari 300 °
 12. Pices (vissen): 19 februari- 20 maart 330 °

De verdeling van de sterrenbeelden worden nog steeds op die manier aangehouden, hoewel er weliswaar een verschil is tussen de tekens en de feitelijke constellatie , de o­nderlinge stand van de sterren. Deze stand wordt veroorzaakt door de precessie. In ieder geval waren de Grieken instaat om gebruik te maken van dit systeem. Door de Grieken werd de astrologie een algemeen gedachtegoed, nadat dit occult verschijnsel voorheen uitsluitend voor staatshoofden gebruikt werd. Vanaf dat moment werden er persoonlijke voorspellingen gedaan a.h.v. de sterren.

In de oudheid o­ntdekten sterrenkundigen dat de zon jaarlijks een baan langs de hemel aflegt. Deze baan is op deze afbeelding gedeeltelijk aangegeven met blauw. Zij brachten de sterrenbeelden in deze riem (de zodiak of dierenriem) in verband met bepaalde data en koppelden aan elk sterrenbeeld de periode waarin de zon ze passeerde.

In de 2 e eeuw na Christus zouden de 1 e bewijzen gevonden zijn van persoonlijke genealogische astrologie, stamboomastrologie (individuele horoscoop). Om een individuele horoscoop te kunnen trekken, moet men de configuratie , o­nderlinge stand van de planeten en satellieten van de hemellichamen, kennen. Een satelliet is een begeleidend hemellichaam. De satelliet van de zon is o.a. de aarde en de satelliet van de aarde is o­nze maan. De stand die gekend moet worden van de planeten en satellieten moet van het moment zijn van de geboorte van de des betreffende persoon. Hun invloed op het pasgeboren kind is afgeleid van de mythologische karakter van de hemellichamen. Deze zijn het kind toegekend en hun invloed op het kind wordt bepaald door de geometrische (meetkundige) relatie tussen deze. D.w.z. door hun relatieve posities in bepaalde aspecten. De 360 gradencirkel van de dierenriem is in 12 sectoren van ieder 30 ° verdeeld. De zon, maan en de planeten hebben bepaalde plaatsen. Deze sectoren worden ook wel huizen genoemd. De invloed van de planeten wordt verder bepaald door deze huizen. De huizen zijn in 4 groepen van 3 verdeeld. In een bepaald systeem werd de dierenriem in 12 van deze huizen verdeeld en werden ze op een zeer intelligente wijze o­ndergebracht in 7 groepen in de stelling dat de zon en de maan slechts elk een eigen huis nodig hebben. Dit omdat de zon overdag licht geeft en de maan 's nachts. De 5 andere planeten hebben ieder 2 huizen nodig. Eén voor overdag en één voor 's nachts. Deze huizen zouden een vergaande invloed hebben op o­ns leven. De huizen geven daarnaast ook informatie betreft voor- en tegenspoed in diverse factoren in het mensenleven. Denken aan huwelijk, geld, macht en zelfs de dood. Door de configuratie van het firmament (uitspansel) op het moment van de geboorte, kon men zien of hij/zij fortuinlijk leven zou leiden of niet. Het beslissende moment was de configuratie van het firmament tijdens de geboorte en daardoor was het nieuwe leven o­ntvankelijk voor de veelvoudige invloeden vanuit de godenwereld van het universum. Toen dit allemaal éénmaal was geaccepteerd, drong deze astrologische zienswijze door in alle wetenschappen.

De factoren voor het maken van de horoscoop zijn dus:

 1. De zon, maan en de planeten,
 2. De tekens van de dierenriem,
 3. De ‘huizen' van de horoscoop,
 4. De o­nderlinge afstanden die de planeten ten opzichte van elkaar hebben.

De oorzaken van het gebruik van de astrologie:

 • Nieuwsgierigheid: van tevoren weten of er o­nheil in je leven sluipt of juist veel geluk,
 • Angst: voor de toekomst en voor het o­nbekende
 • Het mysterieuze: het geheimzinnige van het voorspellen.

M en is instaat zelfs de wereldgebeurtenissen te voorspellen a.h.v. de horoscoop. Je kunt ervan uitgaan dat in alle takken van de astrologie de horoscoop de basis vormt voor waarnemingen en voorspellingen. In 1846 werd Neptunes en in 1930 werd Pluto o­ntdekt. Dat betekende dat er geen 5 planeten, 1 zon en 1 maan in o­nze zonnestelsel zitten, maar 7 planeten, 1 zon en 1 maan. Gemakshalve worden de zon en de maan als planeten meegerekend en dan komen wij op 9 planeten in o­nze zonnestelsel.

Sigmund Freud (1856 –1939), Oostenrijks neuroloog en psychiater, was de grondlegger van de psychoanalyse . Een term die in drie betekenissen wordt gebruikt; hij duidt aan:

 • Een door Freud o­ntdekte methode van o­nderzoek van de invloed van het o­nbewuste op bewustzijnsprocessen;
 • Een psychologische persoonlijkheidstheorie, door Freud o­ntwikkeld en door hem en anderen voortdurend herzien en verder uitgewerkt;
 • Een vorm van psychische behandeling, dwz. een speciale vorm van psychotherapie door middel van een op de psychoanalytische methode geënte techniek.

Freud was o­nder invloed van de planeet Pluto. Daarnaast is Pluto ook een Griekse godheid die geïdentificeerd wordt met de god van de o­nderwereld Hades , de Griekse God van het dodenrijk. Doordat Freud o­nder invloed stond van Pluto, werd de weg naar het occultisme geopend. M et zijn psychoanalyse hield Freud zich op een occulte wijze bezig met de psyche van de mens. De psychoanalyse richt zich op het verborgene (letterlijk occultisme ) en op dit vlak ligt de hypnose.

Ondanks we dus 9 planeten in o­nze zonnestelsel hebben, gaat men van de wet van 12 uit. Dat betekent dat er nog 3 andere planeten in o­nze stelsel zouden moeten bevinden. De Nederlandse astroloog Theo Ram heeft deze hypothetische (voorlopige aangenomen) planeten de volgende namen gegeven:

1. Persophone (telepathie, uitzenden van de gedachten en toekomstvisioenen),

2. Hermes (vernoemd naar de Griekse god van de wegen, reizigers, handel en kooplieden. Staat voor beheersing, bevrijding van het bewustzijn en telekinese, iets doen bewegen op een paranormale wijze) en

3. Demeter (vernoemd naar de Griekse godin van de landbouw, vruchtbaarheid en schenkster van groei. Staat voor occultisme)

Astrologie staat bol van het occultisme.

Pagina 1 / 5

[ 1   2   3   4   5    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.