Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 45 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Te veel mensen verspillen hun leven met het lezen van de menukaart inplaats van deel te nemen aan het banket.
Aangenaam kennis te maken
Auteur:André
Geplaatst op:23-10-2004
Gelezen:4424 keer

Aan de hand van een brief van Paulus, zelf een evangelist, leert God ons hoe we kunnen evangeliseren. Paulus vertelt ons vol enthousiasme en vol passie, hoe we mensen op een aangename manier kunnen laten kennis maken met God.

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 11

Aangenaam kennis te maken

Als jij mensen tegenkomt, stap jij dan ook vrijmoedig op ze af om jezelf voor te stellen als kind van God? Zo van: Hé hallo, aangenaam kennis te maken. Ik heet … en ik ben discipel van Jezus Christus en door Hem geroepen als apostel om jou over Zijn liefde te vertellen… Of durf je dat niet?

Paulus doet dat dus wčl. Paulus doet dat aan het begin van elke brief, die hij schrijft. Lees ze maar eens na. Het gaat ongeveer in deze strekking:

2 e brief aan de Corinthiërs:

“Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, en Timoteüs, de broeder, aan de gemeente Gods, die te Korinthië is, met al de heiligen in geheel Achaje. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus”.

Brief aan de Galaten:

“Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden.”…

Brief aan de Romeinen:

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, …

De groet van Paulus. Eerst noemt hij zijn eigen naam. Dan vertelt in Wiens opdracht hij schrijft – die van God. Vervolgens groet hij de mensen door ze Gods vrede en genade toe te bidden.

Ja, oké zeg je misschien… Maar die Paulus is aangesteld door God Zelf, als apostel, om het Evangelie te brengen onder de heidenen… Da's toch wat anders als wij?

Maar is dat ook zo? Zijn wij niet ook geroepen net als Paulus om te getuigen? Waarschijnlijk een minder grote bediening, maar toch. Leven wij niet onder dezelfde belofte van heerlijkheid als Paulus? Had Paulus meer recht om zichzelf voor te doen als kind van God dan wij?

Nee. Daarom legt Paulus ons vol PASSIE uit wat het Evangelie en de belofte van Jezus eigenlijk inhoudt. In de Galaten brief schrijft hij hetvolgende:

Galaten 1 vers 10-16:

Samengevat zegt Paulus:… maar toen God mij riep, zei Hij dat het Hem behaagd had om Zijn Zoon in mij te openbaren, en zo de waarheid onder de volkeren verkondigen zou.

Dat betekent dat God er plezier in heeft om Zijn heerlijkheid dwars door Paulus heen te stralen, net als door Mozes en Petrus en al die anderen. God koos ervoor om Paulus te gebruiken als spiegel , om zo de volkeren aangenaam kennis te laten maken met God Zelf .

Zou Hij er dan geen plezier in hebben dat met ons ook te doen? Natuurlijk wel. Ook over u zal Zijn licht opgaan.

Pagina 1 / 11

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.