Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 44 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Bent u het zout voor uw omgeving, of bent u een zoutzak?
Genezen van Epilepsie
Auteur:André
Geplaatst op:15-07-2004
Gelezen:10472 keer

De kracht van Jezus is wondergroot. Alles werd weer nieuw toen Hij stierf voor mij. De Zoon van God stond op uit de dood. Hij overwon en kocht mij vrij. Hoofdsierraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Een planting des Heren tot Zijn verheerlijking.

[ 1   2   3   4   5    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 5

Genezen van Epilepsie

Discussiepunt: Uw geloof heeft u genezen.

Op die stelling wil ik wat nader ingaan. Is namelijk wel erg makkelijk gezegd. Is dat ook altijd zo?

Bij deze preek wil ik kort ingaan op verschillende manieren van genezing, en het belang om de oorzaak van de ziekte te kennen. Ook zal ik mijn eigen getuigenis geven. Hoe ik genezen ben, en hoe ik dat stuk van mijn leven in de Bijbel teruglas. Daar is wel even een inleiding voor nodig. Ik hoop alleen wel dat niemand zich door deze inleiding aangevallen of ongemakkelijk voelt.

Belangrijke opmerking vooraf aan deze preek en bijbelstudie:

Ik wil wel benadrukken dat ziekte niet altijd komt door toedoen van je eigen zonden. Hij kan ook worden overgedragen via de generaties. Dat geldt ook voor het bezeten zijn van demonen of kwade geesten.

Ook wil ik benadrukken dat niet iedere demon even krachtig is, of even duidelijk waarneembaar.

En ik wil zeker benadrukken dat niet bij ieder geval van epilepsie er sprake is van demonen . Dat beweer ik ook niet. De maanzieke jongen uit het voorbeeld in de Bijbel was maanziek (epilepsie), en was daarnaast bezeten.

Ik zal dus een inleiding geven, dan mijn getuigenis , hoe God mij van epilepsie verlost heeft. En hoe ik een groot stuk van mijn levensverhaal hierover terug las in de Bijbelversen die ik in deze Bijbelstudie ga behandelen. En vervolgens de bijbelstudie. Hoe Gods Woord mij heeft genezen, en hoe dat Bijbelvers werkelijkheid voor mij werd.

Waar komt ziekte vandaan?

Zonder duivel is er geen ziekte. Bij God komt geen kwaal vandaan. God schiep de mens, en Hij zag dat het goed was, zeer goed zelfs (Genesis 1)

Paulus bijvoorbeeld, zegt dat een engel van satan hem een doorn in het vlees heeft gegeven. Pijn komt door toedoen van de duivel. God heeft het niet weggehaald bij Paulus. Paulus zelf legt dat uit als een middel dat God gebruikt om hem bescheiden te laten blijven.

Nadat God ons geschapen heeft, kwam de zondeval van de mens. Sindsdien is er ziekte. De mens is dus zelf verantwoordelijk. Het is een pijnlijke herinnering aan de zondeval, aan de zonde in onszelf.

Het is goed en zuiver dit steeds te beseffen; ziekte is duivels en daar dragen we met elkaar de schuld voor. (als gemeente – samen één – we vullen elkaar ook aan, ook in taken. Dragen met elkaar de taak die verantwoordelijkheid te nemen – denk maar aan de gelijkenis van de talenten). Het is dus goed te beseffen dat het NIET zo hoort. Er is geen mens zonder zonde. Dit besef zorgt ervoor dat je niet al te makkelijk aan de ziekte voorbijgaat, alsof het maar normaal is – dat is het niet. Wij als mensen mogen er best aan lijden en/of er verdriet van hebben dat er zoveel leed en ellende in de wereld is. Dat maakt een geest van verzet in ons wakker. Maakt in ons wakker om ziekte en ellende te willen bestrijden, er tegenin te gaan en zoveel mogelijk te voorkomen. We kunnen geen situatie van ziekteloosheid bereiken. Die ziekteloosheid komt pas definitief met het komend Koninkrijk van Jezus. Openbaring 22: “Dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn”.

In die tussentijd mogen we ons er wèl tegen verzetten! Hoe? Bijvoorbeeld met medicijnen, medische ingrepen, liefdevolle behandeling, rust, zo gezond mogelijk eten en drinken, enz.

Als je zegt dat de mens schuldig is – schuldig naar God – dan is het antwoord ja. Maar je kunt NIET bij ziekte de conclusie trekken dat je zo ernstig zondigt en dat God je daarvoor straft – want dat is niet waar. Ziekte komt niet bij God vandaan. De straf – de vloek is wel gevolg van schuld. Is voor de mensen gemeenschappelijk bedoeld. Met elkaar hebben we dit te dragen. Met elkaar zijn we hier verantwoordelijk voor. We dragen ook verantwoording voor elkaar. Zeker als gemeente in Christus. Door de gemeente samen te stellen, waarbij ieder zijn specifieke taken uitvoert, zijn we samen ‘completer' in Hem. Vullen we elkaar aan.

Als ziekte dan duivels is – betekent dat nog niet, dat als je ziek bent – dat je dan een boze geest zou hebben, dat je bezeten bent. Dat is ook niet waar. De duivel had er wel mee te maken, maar dat is iets heel anders.

Als je gelooft en Gods Geest woont in je hart, dan is daar geen plaats (meer)voor demonen.

Je kunt wel gevolgen meedragen van daarvoor. Meestal is dat het gevolg van het feit dat je zelf (of de generaties voor je) aan het kwaad bent blootgesteld geweest. Bijvoorbeeld wanneer je dit zelf bewust hebt opgezocht. (magie, horrorfilms, amuletten, horoscopen, magnetisme, reiki, waarzegster op de kermis, tarotkaarten, voodoo, glaasje draaien, enz.)

Als je dat gedaan hebt in je leven, draag je hier gevolgen van mee. Eén van die gevolgen KAN ziekte/ geestelijke ziekte zijn.

Pagina 1 / 5

[ 1   2   3   4   5    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.