Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 44 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Zeg weinig en doe veel
-- Misjna Pirke Avot 1:5 --
Die Mij belijden zal
Auteur:André
Geplaatst op:05-07-2004
Gelezen:4536 keer

Een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is.

[ 1   2   3   4   5    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 5

Die Mij belijden zal

“Een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is”

We willen Zijn Naam graag belijden voor de mensen. We willen mensen graag over Jezus vertellen. Maar we weten niet goed hoe…Het klinkt allemaal wel makkelijk, maar dat is het niet. Want…

Evangeliseren, hoe doe je dat?

Er zijn zoveel mogelijkheden om te evangeliseren. Maar de beste manier is om te evangeliseren is door je goede werken . Want als mensen je goede werken zien, geloven ze je. Zullen ze op z'n minst moeten erkennen dat je ten positieve veranderd bent. Als ze je hier dan op aanspreken, dan kun je ze over God vertellen. Maar er zijn ook andere manieren. Dit is in een andere preek al eens behandeld.

Deze preek gaat hierop door, vertelt eigenlijk over de zogenaamde ‘vervolgtechnieken'.

Deze preek bestaat uit verschillende onderdelen;

  • Gemaakt: Waarom zijn wij geschapen?
  • Geroepen: Wij zijn geroepen en gemaakt tot priesters Gode.
  • Falen: Verloochening; wij falen, omdat we het niet begrijpen.
  • Bidden: Gebed: Heer, laat ons spreken in vrijmoedigheid.
  • Nieuwe poging: Wat moeten we dan zeggen?

Deze preek zal aan de hand van een aantal bijbelverhalen aan ons duidelijk maken, HOE we kunnen evangeliseren, hoe we kunnen praten met God en over God.

Die Mij belijden zal… We zijn gemaakt om God te aanbidden.

Met onze schepping zijn wij gemaakt naar Zijn welbehagen, tot Zijn heerlijkheid, dat we Hem zouden aanbidden, loven en prijzen.

Door de zondeval verstoten, maar door Zijn genade weer aangenomen, om van Hem te getuigen.

Die Mij belijden zal… Gemaakt tot priesters Gode

Openbaring 1 vers 1 t/m 8:

“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van Zijn engel aan Zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het Woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.

Zalig hij, die voorleest en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Johannes aan de zeven gemeenten in Asia; Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komt, en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.

Hem, Die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft tot een koninkrijk, tot priesters Gode, voor Zijn God en Vader gemaakt ; Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken, en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heere God, Die is, en Die was, en Die komt, de Almachtige”.

Hij heeft òns tot priesters gemaakt. Het gaat hier niet over een dominee of voorganger alleen. Predikanten horen priesterlijke mensen te zijn en een voorbeeld voor anderen. Wij mogen in hen priesters zien. Maar zij ook in ons!

Pagina 1 / 5

[ 1   2   3   4   5    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.