Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 45 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Hoe minder we er naar streven om voor anderen zichtbaar te zijn des te meer wordt Jezus Christus in ons zichtbaar.
Ik geloof… ja, wat geloof ik eigenlijk?
Auteur:André
Geplaatst op:08-06-2004
Gelezen:4403 keer

Het Pinksterfeest

[ 1   2   3   4   5   6   7   8    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 8

Ik geloof… ja, wat geloof ik eigenlijk?

Is Pinksteren een feest van veronderstellingen? Of toch niet? Wat als…? Wat gebeurt er dan? Als…, dan… Deze stelling houdt ons met Pinksteren telkens weer bezig.

Als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dan … heb je de vrede en zaligheid van God mogen ervaren.

Maar de brandende vraag van het Pinksterfeest blijft: Hebt gij de geest ontvangen?

Denk je eens in: Als… dan…

Als wij iets doen, dan zal God ook iets doen.
Als wij samenkomen, dan zal Hij in ons midden zijn.
Als wij naar Hem verlangen, dan zal Hij bij ons zijn.
Als wij bidden, dan zullen zieken genezen in Zijn Naam.
Als wij geloven, dan zullen we wonderen zien in Zijn Naam.
Als wij GELOVEN , dan gaat Gods Geest aan het werk.

Even een terugblik
Vooraf aan de Hemelvaart:

Johannes 16 vers 5-15: Het werk van de Trooster.

“En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik hem tot u zenden”.

Johannes 16 vers 23: Voorbijgaande droefheid.

“Dit heb ik in beelden gesproken. Er komt een ure, dat Ik niet meer in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader spreken zal. Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan”.

Pinksteren; Uitstorting der Heilige Geest.

“En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren, en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken”.

Op basis van dit bijbelvers zijn er veel mensen die van de doop van de Heilige Geest heel wat verwachten. Maar het gebeurt niet bij iedereen hetzelfde. Het gebeurt niet bij iedereen even heftig. Vaak genoeg gaat het geleidelijk aan. Als dit niet heftig is gebeurd, zijn er genoeg mensen die de angst hebben te zijn overgeslagen. Bij sommige Pinkstergemeenten zie je dat men heel sterk verwacht, dat er bijvoorbeeld in tongen wordt gesproken. Als dit dan niet gebeurt, zou men niet “in de Geest” zijn. Er zijn zelfs sommige gemeentes waar verwacht wordt dat je in de Geest moet “vallen”. Als het niet “lukt”, wordt je gewoon omgeduwd door hun voorganger… Absurd natuurlijk. Bij weer andere gemeentes zijn ze hier veel gematigder in. En bij weer andere gemeentes durven ze – uit nederigheid of bescheidenheid - niet eens te denken dat ze de Geest ontvangen zouden kunnen hebben. Maar waar gaat het eigenlijk om? Gaat het dan om een bepaalde manier waarop de Geest zich uitstort? Een als… dan…? Als je zo of zo doet, dan zal de Geest over je komen? Nee, natuurlijk niet! Het gaat niet om voorwaarden, waar aan voldaan moet worden, het gaat om ons geloof. En ons besef wat de Heilige Geest eigenlijk is. Dat het de Geest is van Onze Vader in de hemel.

Pagina 1 / 8

[ 1   2   3   4   5   6   7   8    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.