Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 39 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften
De rechtzaak
Auteur:Andrť
Geplaatst op:25-05-2004
Gelezen:5241 keer

[ 1   2   3   4   5   6   7   8    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 8

De rechtzaak

In een rechtzaak heb je te maken met de rechter, een advocaat, de getuigen, de jury, de aanklager en natuurlijk de verdachte zelf.
In een rechtzaak gaat iedereen staan voor de rechter. Als de rechter is gaan zitten, mag de rest gaan zitten.
En dan komt de vraag; Wil de verdachte opstaan en met zijn advocaat naar voren komen? Ook de aanklager wordt naar voren geroepen. De aanklager om de aanklacht te noemen, en de advocaat om te zeggen wat hij pleit; schuldig of niet schuldig.

Wie is er hier allemaal verdacht?
Niemand? Dat dacht ik al. Of je het nou in een kerk vraagt of in een gevangenis, het maakt niet uit. Als je het in een gevangenis zou vragen krijg je hetzelfde antwoord. In een gevangenis zitten immers alleen maar onschuldige mensen.
En als je dan schuldig bent… wat moet je dàn doen?
Dan heb je een advocaat nodig, en wel ‘t liefst een goeie.
Mensen die van zichzelf weten dat ze iets verschrikkelijks hebben gedaan, doen hun best om een goede advocaat te vinden.

Er wordt gevraagd: Wil de verdachte opstaan?
De verdachte…- wat klinkt dat eigenlijk al oordelend. Er rust dus minstens al een verdenking op je. Je ziet de jury naar je kijken. Je voelt al hoe ze je oordelen. Je weet het zelf ook. Je bent fout geweest. De aanklager staat te grijnzen. Hij weet dat je schuldig bent. Immers, hij heeft de bewijzen. Je hebt eigenlijk nog maar één hoop… de hoop dat je een goede advocaat hebt.

De aanklacht.
En op grond waarvan zal je dan worden berecht? Naar de letter der wet natuurlijk. En er is heel wat waar je schuldig aan bent.
Als je alleen al kijkt naar de Nederlandse wetboeken, da’s al een flinke boekenkast vol. En denk maar niet dat je eronderuit kunt komen, door te zeggen dat je het niet wist. Want in artikel nr … van de Nederlandse grondwet, staat dat elke Nederlander wordt geacht het wetboek te kennen en/of er kennis van te nemen.
Oef. Valt niet mee om dat allemaal te onthouden. Gelukkig doen de advocaten dat voor je. Die mensen hebben er tenslotte lang voor gestudeerd.

De wet.
Maar het rechtsysteem kan veel simpeler. Daar waar de Nederlandse staat het met kastenvol wetboeken moet doen, hanteert God slechts één wetboek; de Bijbel. De Nederlandse wetgeving zegt alleen maar wat je verkeerd doet. De Bijbel wijst je ook op je fouten, maar vertelt daarbij ook nog eens hoe je het dan wèl goed moet doen. En hoe je het probleem kunt oplossen.

Eenvoudig.
God houdt het eenvoudig. Voor Zijn kinderen heeft Hij het niet verborgen gehouden, maar voor de zogezegde wijzen is het een geheimenis. Vaak willen de wijzen het ook ingewikkeld laten lijken, want dat is immers hun baan, hun broodwinning.

Maar ieder mens kan het, als hij ‘t wil, begrijpen. Het rechtsysteem in de eenvoud die God bedenkt:

 • We kunnen het met slechts één wetboek af; de Bijbel. En je hoeft er niet eens voor gestudeerd te hebben. Je kunt het heel makkelijk onthouden.
 • Want er is uiteindelijk slechts één gebod: namelijk liefde.
  In liefde is alles samengevat.
  Liefde oordeelt niet. Ook Jezus zegt: “Ook Ik oordeel u niet”. Jezus Zelf is liefde. Liefde is volmaakt. En zònder de liefde, doet al het andere er niet toe.

  1 Corinthe 13 vers 1-13:
  “Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
  Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet. Het baatte mij niets”
  “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer, maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolmaakte afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen. Doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
  Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste (voornaamste) van deze is de liefde”.

 • Slechts één wetboek dus en één gebod. En ook één norm, om te beoordelen of je je aan de wet houdt.
 • De norm; er is heel wat, waarmee je kunt zondigen. Maar uiteindelijk is dat ook samen te vatten in slechts één wet. Eén regel, waardoor je weet dat je het niet goed doet, wanneer je schuldig bent. “Al wat niet uit geloof is, is zonde”. (Romeinen 14 vers 13-23)

Al wat niet uit geloof is, is zonde.
Dat is dus nogal wat. Daarom staat de Bijbel hier ook vol mee. Om ons te leren wat zonde is, en wat schuld is.
Maar we weten dat het Gods genade is, dat ons rechtvaardig maakt, niet onze eigen dwaze inzettingen of onze eigen werken.

“Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde”. (Romeinen 14 vers 13-23)

NBG Vertaling 51: Romeinen 3 vers 9-20: Alle mensen zondaars
“Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden en Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.
Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen.
En de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hèn spreekt, die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God, daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen”.

Het Boek: Romeinen 3 vers 19-24:
“Zo wordt iedereen de mond gesnoerd en gaat niemand vrijuit. De hele wereld moet schuld bekennen voor God. Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrijuit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde.
Maar nu is aan het licht gekomen, dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de Boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen, die in Hem geloven, wie zij ook zijn. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergeven hen weer aan te nemen – zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend – omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd”.

NBG ’51: Romeinen 3 vers 30:
“Hij spreekt Joden en andere mensen vrij, op voorwaarde dat zij in Jezus Christus geloven. Betekent dat dan, dat wij door in Jezus te vertrouwen de wet opzijschuiven? Nee, integendeel, dan doen wij huist wat de wet zegt”.

Bij deze tekst komen we later nog bij terug, aan het eind van de rechtzaak. Want dit is slechts het begin. Jezus is het begin èn het einde. Alfa en Omega. Ook het begin en het einde van de rechtzaak.

Pagina 1 / 8

[ 1   2   3   4   5   6   7   8    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.