Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 44 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Helaas zijn veel gelovigen in hun kerk of gemeente als een lamp van 100 Watt, terwijl ze thuis niet meer dan nagloeiende luciferkoppen zijn.
Kracht van Woorden
Auteur:Andrť
Geplaatst op:04-05-2004
Gelezen:12316 keer

[ 1   2   3   4    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 4

Kracht van Woorden

Woorden krijgen kracht mee. Woorden zijn scheppend. Maar beseffen we dit wel?

Wij doen eigenlijk van alles met woorden;
Communiceren zoals; Praten, luisteren, lezen, schrijven, anderen overtuigen, onderwijzen, leren
Maar er is zo’n gigantisch verschil in de manier waarop wij mensen de kracht van woorden gebruiken en hoe God dat doet.

Mensen doen vaak onderstaande erge dingen, (komt voort uit het kwaad en de zonde) zoals:
Klagen en mopperen, ruzie maken, kwetsen, elkaar afkraken, lasteren, liegen, vloeken en vervloeken, veroordelen (negatieve kritiek), veel mensen gebruiken kracht van woorden voor zwarte magie, occultisme, voodoo en nog veel meer duivelse zaken.

Van boven komt het goede en alleen maar het goede. God leert ons heel andere dingen te doen met de kracht van woorden.
Hem te aanbidden, danken, liefhebben, profeteren, dromen uitleggen, evangeliseren, troosten, bemoedigen, bidden, vermanen (positieve kritiek), in naam van Jezus zieken genezen.

Het meest bekende woord waar kracht van uit gaat is misschien wel amen; het zij zo!

Daarom moeten we ons gebed hier ook mee afsluiten, om er extra kracht aan te geven.
Een ander woord wat hier voor gebruikt wordt en dezelfde betekenis heeft is sela. Wordt vaak in de psalmen gebruikt.

Wat kun je er nog meer bij voorstellen? Is er dan bewijs dat woorden geestelijke kracht hebben?

Ja, allereerst is er de Bijbel zelf, ook wel Het Woord genoemd, die van God de kracht krijgt om ons leven te veranderen.

Woorden zijn scheppend.
God Zelf is de Schepper, dus Zijn woorden zijn scheppend. Dat betekent dat ook onze woorden scheppend zijn.

De kracht van woorden begint voor ons in het begin, Genesis 1.
“En God zeide: Daar zij licht en daar werd licht. En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis, en dat zij heerschappij kregen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels en over het vee, en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar Zijn beeld.”

Onze woorden zijn dus ook scheppend. God wist allang dat we moeite zouden hebben om dit te begrijpen. Daarom stuurde Hij Jezus, Zijn Zoon, om ons dit uit te leggen.

Nou, als er iemand is wiens woorden kracht hebben, dan is dat Jezus wel! Maar, Jezus zegt hierover het volgende:“De woorden die u hoort, zijn niet Mijn woorden, maar de woorden van Mijn Vader.” Dáárdoor krijgen zij hun scheppende kracht. Maar net zo goed als Jezus gemaakt is uit God en naar Zijn evenbeeld geschapen, geldt dat ook voor ons. God heeft ons uit het stof der aarde gemaakt, leven ingeblazen en ons Zijn Heilige Geest gegeven! Dus Zijn Heilige Geest werkt in ons! (mits wij ons hiervoor open stellen)

Zelfs dan nog is het voor ons moeilijk te bevatten. Domweg, omdat we het ons zelf te moeilijk maken. De kracht van woorden is bij een kind veel duidelijker te zien dan bij ons! Omdat een kind het heel simpel ziet. Als hem door pa een snoepje wordt beloofd, dan GELOOFT dit kind automatisch dat hij het ook krijgt. Pa heeft het immers zelf gezegd, dus is het ook zo! Amen! Het zij zo! Daarom zegt Jezus ook tegen ons: “Heb het geloof als van een kind!”

Opbouwende woorden hebben dus veel kracht, maar ook afbrekende woorden.

Daarom waarschuwt God ons ook om enkel de waarheid te vertellen en vooral geen kwaad te spreken! Soms is het zelfs beter om te zwijgen, dan om te spreken.

“Iemand die zijn verstand goed gebruikt, houdt zijn tong in bedwang. Want een dwaas, die zijn mond houdt, wordt voor wijs versleten; voor verstandig gehouden, omdat hij niets zegt”. (Spreuken 17 vers 27-28)

“Spreek geen oordeel uit over andere mensen, dan zullen die ook geen oordeel uitspreken over u. Zoals u anderen behandelt zult u zelf behandeld worden”.

“Klaag een knecht niet aan bij zijn meester, anders vervloekt hij u misschien en beschouwt God u als schuldig”.(Spreuken 30 vers 10)

“Mensen maken gemakkelijk de fout God iets te beloven, om daarna pas te beseffen wat zij hebben gezegd”. (Spreuken 20 vers 25)

Wat is wijsheid?
Jezus had dit gebed: “Vader, Heer van hemel en aarde, dank U wel dat U de waarheid hebt verborgen voor wijzen en geleerden. Maar U hebt de waarheid bekend gemaakt aan kleine kinderen. Ja, Vader, want zo hebt U het graag gewild”. (Mattheus 11 vers 25-26)
Niet dat God de waarheid niet aan ‘wijzen’ zou willen geven. Maar hij wist dat de ‘wijzen’ sterk de behoefte hebben woorden te verdraaien zodat alleen zij het nog kunnen begrijpen en zichzelf zo op de borst kunnen kloppen.

Maar ook luisteren is belangrijk.
“Wie luistert naar opbouwende terechtwijzigingen, bevindt zich in wijs gezelschap. Wie de berisping verwerpt, doet zichzelf tekort. Maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid”. (Spreuken 15 vers 31-32)

“Wie zijn oren dichtstopt voor het hulpgeroep van de armen, wordt zelf ook niet verhoord, wanneer hij om hulp roept”. (Spreuken 21 vers 13)

“Wie verdraaid is van hart, zal het goede niet vinden; en die verkeerd is met zijn tong, zal in het kwaad vallen”. (Spreuken 17 vers 20)
“Die den arme bespot, smaadt deszelfs Maker; die zich verblijdt in het verderf, zal niet onschuldig zijn”. (Spreuken 17 vers 5)

Pagina 1 / 4

[ 1   2   3   4    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.