Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 50 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen. Alleen een kind kan het begrijpen
Zoek het koninkrijk. Maar waar dan?
Auteur:Ontmoeting
Geplaatst op:20-05-2003
Gelezen:5756 keer

[ 1   2   3   4    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 4

Zoek het koninkrijk. Maar waar dan?

Christen worden... volgeling van Jezus worden... dat is toch helemaal niet zo aantrekkelijk. Dat doe je als gezond denkend mens toch niet ? Wat houdt het in werkelijkheid in: toch alleen maar dat je een hele reeks verplichtingen en geboden op je nek haalt. Je moet dit, je zult dat...

En dan op de koop toe nog een heel aantal verboden; een hele hoop dingen die je niet mag. Daar kan je in deze moderne tijden, in deze "eeuw van de bevrijde mens" toch niet meer mee komen aandraven. Je mag niet dit, je mag niet dat... zoiets slikken de mensen vandaag de dag toch niet meer.

U kent deze opvatting wel. U hebt misschien al meer dan eens zulke uitspraken in een discussie opgevangen, in een gesprek met vrienden of collega's bijvoorbeeld. Soms ben je zelfs misschien wel eens geneigd om te denken: "Schuilt er geen grond van waarheid in...". Het is toch wel moeilijk om anderen - en soms ook onszelf - ervan te overtuigen dat Gods geboden positieve geboden zijn; dat God ons geen beperkingen wil opleggen, louter en alleen om te tonen dat Hij oppermachtig is en dat wij totaal aan Hem onderworpen zijn.

God is geen tiran; God is een liefdevolle Vader. En een goede, liefhebbende vader gebiedt en verbiedt zijn kinderen ook bepaalde zaken, niet om hen het leven zuur te maken, maar juist om ze gelukkig te maken en om hun heel wat narigheid te besparen.

Met het verbod uit onze eerste schriftlezing van vandaag zal waarschijnlijk niemand het erg moeilijk hebben en het is meteen een heel goede illustratie om aan te tonen dat Gods verboden erg positief bedoeld zijn voor ons. Waarschijnlijk had u het zelfs nog helemaal niet in de gaten gehad dat deze schriftlezing begon met een verbod !

"Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden."

Hebt u er al ooit bij stil gestaan ? Het is ons als Christen verboden om bezorgd te zijn, om te piekeren en te tobben en op die manier ons eigen leven totaal te verzuren. Wel, zoiets kun je toch moeilijk een negatief verbod noemen !

Nu lijkt dat wel erg eenvoudig, maar merkwaardig genoeg: het is een zaak waar we het allemaal vroeg of laat wel eens moeilijk mee krijgen. U hebt het ook wel meer dan eens horen vertellen: "Maak je geen zorgen !"... "Het komt allemaal immers wel weer in orde !"... "Je hoeft er écht niet zo over in te zitten !"...

En dan komt heel dikwijls hetzelfde antwoord over onze lippen: "Tja... dat kun je gemakkelijk zeggen; maar je moest eens met dezelfde problemen te maken hebben als ik !".

"Weest niet bezorgd..." is dus helemaal geen gemakkelijke opdracht. En toch... je moet nog niet eens gelovig zijn om het belang van deze uitspraak in te zien. Wel even duidelijk stellen: met bezorgdheid bedoelt Jezus niet gewoon: "zich om bepaalde dingen bekommeren; bepaalde voorzorgen trachten te nemen". Dat kunnen we "positieve zorgen" noemen, en die zijn heel vanzelfsprekend en ook nodig! Positieve bezorgdheid is: zich verantwoordelijk voelen voor iets.

Als ouders voelen we ons bijvoorbeeld verantwoordelijk voor onze kinderen. We willen voor hen zorgen: ze hebben kleding nodig, eten, een goede opleiding en daarom trachten we bepaalde voorzorgen te nemen. Dat is een voorbeeld van positieve bezorgdheid. Ik geloof stellig niet dat Jezus ons dat wil verbieden.

Maar er bestaat veel meer negatieve bezorgdheid. Heel wat mensen worden gewoon ziek, worden écht lichamelijk ziek, door zich zorgen te maken. Er wordt door sommige dokters zelfs beweerd dat er meer mensen rondlopen die ziek zijn door zich zorgen te maken, dan dat er zieken zijn die echt lijden aan serieuze lichamelijke aandoeningen.

Bovendien beklemtonen veel artsen dat het zich voortdurend zorgen maken ons natuurlijk weerstandsvermogen aantast en dat we daardoor veel meer vatbaar worden voor allerhande ziektes. Jezus verbod om ons zorgen te maken is dus zeker niet slecht voor ons!

"Niet bezorgd zijn"... niet voortdurend wakker liggen over van alles en nog wat, waar je in wezen toch niets kunt aan veranderen... waar je je helemaal niet druk over hoeft te maken en waar je zeker niet ziek om moet worden. Dat is de essentie van de boodschap van deze morgen.

En Jezus geeft ons niet de gelegenheid om het klassieke antwoord te geven: "Gemakkelijk gezegd... maar je moest eens weten waar ik onder gebukt ga". Jezus gaat ons aantonen waarom we ons geen zorgen hoeven te maken en waarom we ons meestal zorgen maken over de verkeerde dingen.

"Wees niet bezorgd over je leven..."

Je leven komt van God en elke dag van je leven heb je aan Hem te danken. Nu, dat wist u waarschijnlijk al wel, maar beseffen we het ook elke dag ? Zijn we er echt van doordrongen ?

Ben ik, bent u, elke morgen opnieuw dankbaar omdat we van God weer een nieuwe dag mogen ontvangen en omdat we met volstrekte zekerheid mogen weten dat Hij vandaag opnieuw voor ons zal zorgen, zoals Hij dat gisteren en eergisteren en al die andere dagen van ons leven al heeft gedaan ?

Ik besef wel dat dit niet zo eenvoudig is: ons steeds weer bewust zijn van Gods voortdurende zorg voor ons leven. Dat leven, alle leven, komt van Hem en bovendien leert Jezus ons dat we aan dat leven zelf niet één el kunnen toevoegen. Of we ons nu zorgen maken of niet.

Jezus doorprikt nog iets anders: de meeste zorgen die jullie maken, zegt Hij, die gaan uit naar materiële dingen; naar stoffelijke zaken: voedsel en kleding bijvoorbeeld.

Jezus ontkent niet dat we die dingen echt nodig hebben. Hij beklemtoont alleen dat we er mogen op vertrouwen dat we dit alles zullen ontvangen, omdat onze hemelse Vader ook weet dat we dat nodig hebben.

We kennen best de twee illustraties die Jezus hier gebruikt:

"Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven ? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen ?"

Als je Vader in de hemel zorgt voor een gewone mus... moet jij er dan aan twijfelen dat Hij zeker zal zorgen voor mensen die Hem kennen en het ook werkelijk van Hem verwachten ?

Jezus toont met deze eerste vergelijking reeds twee belangrijke principes in verband met Gods zorgende liefde voor ons:

Ten eerste: God zorgt - zelfs ongevraagd - voor alles en iedereen. Voor veel mensen is dit altijd al een moeilijk punt geweest. God zorgt voor alles en iedereen, of ze het nu willen of niet. We lezen dat al een beetje vroeger in onze schriftlezing van vandaag, in hoofdstuk 5, vers 45:

"...want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen."

Zelfs wie niet gelooft of niet wil weten dat er een God is, zelfs die geniet van Gods zorg en Gods liefde. Hoeveel temeer mogen diegenen, die hun leven aan de Here hebben toevertrouwd, het dan ook van Hem verwachten.

Ten tweede: ons bezorgd maken verandert helemaal niets aan de zaak. We kunnen niets, maar dan ook niets veranderen aan onze situatie of aan onze omstandigheden door ons zorgen te gaan maken. Ik denk dat we allemaal moeten toegeven, ik en u, dat we dat heel dikwijls vergeten in de praktijk.

En wanneer we eerlijk terugblikken op bepaalde moeilijke momenten in ons leven, zullen we dat ook moeten toegeven: we waren zo bezorgd - overbezorgd zelfs - en dat veranderde helemaal niets aan onze situatie.

Misschien moeten we allemaal wel trachten daar in een volgende moeilijke situatie eens over na te denken.

Pagina 1 / 4

[ 1   2   3   4    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.