Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 39 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Het is niet moeilijk om intiem met Mij om te gaan. Zeg eenvoudigweg: "Jezus, ik verlang naar U, kom alstublieft dichtbij en vul mij". Zorg er dan voor dat geen enkele gedachte, geen enkel woord dat je spreekt, geen enkele daad zonder liefde is. Liefde voor Mij. Liefde voor je medeschepselen en ook voor jezelf. Liefde voor de schepping.
-- de Here Jezus --
Parapsychologie
Auteur:Moria
Geplaatst op:25-02-2002
Gelezen:6041 keer

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 12

Parapsychologie

Deze pagina is de weergave van een onderzoek naar wat de Bijbel zegt omtrent de elementen en leerstukken, die in de z.g. para-psychologie samengebundeld, onderkend worden als okkultisme, kontakt met geesten van doden en bovennatuurlijk verschijningen.
Eťn definitie van de para-psychologie luidt: "Zijtak van empirische psychologie, die als voorwerp van studie heeft de z.g. paranormale verschijnselen als: helderziendheid, telepathie, enz."

De beoefening en popularisering van de para-psychologie bereikte haar hoogtepunt aan het eind van de vorige eeuw, doch staat nu opnieuw in de belangstelling en verkrijgt bijzonder veel aandacht, zowel van religieuze als van niet-religieuze zijde. Enkele eeuwen van "verlichting" en "rationalisme" hadden een kennelijk onaantastbare "mechanisering van het wereldbeeld" tot stand gebracht.
In dit wereldbeeld konden paranormale verschijnselen eigenlijk alleen bestaan als ongeloofwaardige spookverschijnselen, die zo snel mogelijk wŤgverklaard moesten worden. Niet alleen de natuurwetenschap, maar ook de psychologie en de theologie stonden vol scepsis tegenover de para-psychologische fenomenen.
Nederland was het eerste land dat (in 1953) in de persoon van Prof. W.H.C. Tenhaeff een leerstoel in de "para-psychologie" instelde.

Dit diskutabele gebeuren vond in Tenhaeff een warm verdediger van niet-konventionele schema's zoals die nog steeds gelden. Hij leverde een reŽle bijdrage aan de, om ondoorgrondelijke redenen, zo fel nagestreefde "Verklaring" van de werkelijkheid, zoals hij die pleegde te noemen. Hij was ťťn van de weinigen die zag, dat de dingen anders zijn dan ze meestal lijken.
Juist hij kende terdege de talloze mogelijkheden van bedrog en zelfmisleiding die op zijn wetenschapsterrein plegen te parasiteren. Met stelligheid beweerde hij, dat spiritisme werkelijk bestŠŠt. Dat willen ik in deze pagina ook niet ontkennen, maar ik zal het plaatsen in de hoek waar het thuishoort. De God van de Bijbel heeft spiritisme verboden en verklaard tot demonisch gebied, waar zij die Zijn eigendom zijn, niets te zoeken hebben.

Een aantal respectabele psychologische instellingen houdt zich met para-psychologie bezig, maar evenzovele bestrijden elkaar op dit gebied. Sommige associŽren psychische (zielse) gebeurtenissen weer met "gaven van de Geest", terwijl andere suggereren, dat psychologische fenomenen mogelijk behoren tot het web van bedriegelijke wonderen. Ik wil een aantal opinies pro en kontra presenteren. Het belangrijkste is om in dit opzicht het "kaf van het koren" te scheiden.

Ik wil weergeven wat de Bijbel zegt over occultisme en alles wat daarmee verband houdt, zoals kontakt met geesten van doden, enz. Ook wil ik proberen die thema's van de moderne para-psychologie te bespreken, die gedefinieerd worden als "wetenschappelijke studies van het bovennatuurlijke".
Er is in de laatste halve eeuw veel onderzoek gedaan op het gebied van de psychische krachten en hun openbaring, geestelijke zaken, trance-toestanden en dergelijke.
Ten opzichte van de explosie op psychisch gebied en het para-psychologische onderzoek van recente data, is de christelijke apologetika op dit terrein nogal wat achtergeraakt. Het is niet mijn bedoeling om alle passages uit de Bijbel die over dit onderwerp spreken, uitgebreid te behandelen. Er zijn voldoende Bijbelse gegevens en richtlijnen voorhanden die hier duidelijk over spreken. Ik wil er slechts enkele van identificeren en onderstrepen.
Veel van deze gegevens zijn ontleend aan een toespraak van een deskundige als Mark Albracht, op de "International Conference on Christian Parapsychology" in Londen, september 1978, tevens opgenomen in de juli-uitgave 1980 van The Journal of "The Academy on Christian Psychical Research", en in werken van "Spiritual Counterfeits Project".

Pagina 1 / 12

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.