Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Leden online
 43 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Het probleem is niet dat de kerken gevuld zijn met lege banken, maar dat de banken gevuld zijn met lege mensen
-- Charlie Shedd --
De derde tempel
Auteur:Franklin ter Horst
Geplaatst op:29-07-2002
Gelezen:13077 keer

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9    ]
[ Vorige | Volgende ]

Pagina 1 / 9

De derde tempel

Stop de ontheiliging van de Tempelberg door de palestijnen, teken NU de petitie aangeboden door the Temple Institute uit Jeruzalem

Teken de petitie

Dit verslag is geschreven naar aanleiding van de website van the Temple Institute

Zacharia 1:16 Ik keer in erbarming tot Jeruzalem weder; Mijn huis zal daarin gebouwd worden, luidt het woord van de Here der Heerscharen…..

Het Joodse volk heeft de Tempel nooit vergeten in de bijna 2000 jaar van verstrooiing. Nooit lieten zij, waar zij ook woonden, de hoop varen en staakten zij hun gebeden voor zijn heroprichting en de herleving van alle oude gebruiken.. In de extra dienst voor de feestdagen de "Musaph" wordt aldus tot God gesmeekt;

Herbouw Uw huis als in den beginne, en vestig Uw Heiligdom op zijn plaats; toon ons zijn herbouw en laat ons ons verheugen in zijn herstel.

Herinneringen aan de verwoesting van de Tempel worden overal in de Joodse gewoonten levendig gehouden. Er is veel discussie over de vraag of de ‘Derde Tempel’ er echt komt of dat dit als een geestelijk iets gezien moet worden. Het feit echter dat Jezus de tempelrituelen doet laten ophouden in de laatste dagen, betekent dat deze eerst opnieuw moeten worden hervat. Dat vereist dat er een nieuwe Heilige plaats wordt gebouwd en een volledig offersysteem wordt heringevoerd. En aangezien alleen een gewijde Tempel ontwijd ( antichrist) kan worden, maakt duidelijk dat de Tempel niet alleen herbouwd moet worden, maar dat ook de priesters er weer dienst zullen doen.

Reeds in Exodus wordt beschreven dat de Israëlieten de opdracht krijgen een heiligdom voor God te maken.

Exodus 25:8-9 En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.

Zeven hoofdstukken van Exodus zijn gewijd aan de gedetailleerde instructies die God geeft voor de bouw, de inrichting en de eredienst. De Levieten waren degenen die door God waren uitverkoren het priesterambt te vervullen. Exodus en Leviticus beschrijven heel nauwkeurig het luisterrijke ceremonieel waarmee Aäron en zijn vier zonen werden gewijd tot de eerste priesters.

Pagina 1 / 9

[ 1   2   3   4   5   6   7   8   9    ]
[ Vorige | Volgende ]

(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.