Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Berichten sinds laatste bezoek · Bekijk onbeantwoorde berichten · Actieve onderwerpen · Bekijk je berichten · Zoeken
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
ACI Forum forum index -> Bijbelstudie Plaats nieuw bericht   Plaats reactie
Tussen de regels door lezen Jozua 10
Auteur Bericht
Troost Mijn VolkGeregistreerd op: 26-12-2005
Berichten: 97
Woonplaats: Huizen

Bericht Onderwerp: Tussen de regels door lezen Jozua 10
Bericht Geplaatst op: Zo 11-Dec-2011 22:36
Reageer met quote

Sjalom allen,

Een groot strateeg die weet te delegeren.

De eerste steden in Kanan zijn gevallen. Jericho, was de poort om het land in te trekken. In puin lag deze. Niets is er van overgebleven, alles is verbrand. Dan volgt een zeer klein stadje Ai. De poorten van die stad zijn op slot. Zal deze stad weerstand kunnen bieden? We weten het, de hebberigheid van Achan speelt een hele grote rol. Isral leidt een nederlaag bij deze stad. Hoe is het mogelijk? Dat had Jozua niet gedacht. De banvloek door een man ruste op het gehele volk. Een zeer ernstige zaak is dat als een voor het bederf zorgt en zoveel leed teweeg brengt. Wat dat betreft is het woord van Gd zeer helder. Na het wegnemen van deze ban is de weg weer open voor het innemen van het land.

Was de inname van het land Kanan wel legaal vragen ook nu velen zich af. Wel de Bijbel is heel helder daarover. Niet zomaar een landje pik. Gd geeft de volkeren op deze wereld een plaats en een eigen land. Aan onze vader Avraham heeft Hij dit land beloofd. Gd geeft hem de opdracht: daar waar je jou voet zult neerzetten zal je land zijn. Binnen de gestelde grenzen. En die volkeren die daar wonen? Wat wordt daarover gezegd? Gd belooft aan Avraham het land bij het sluiten van een verbond. Direct daarna zegt Gd hem dat zijn nakomelingen verdrukt zullen worden als zij tot te volle wasdom van een grote menigte. 400 jaar zal deze verdrukking duren. De aanwezige volken weten dat Kanan een land is overvloeiende van melk en honing. De ongeremde seksualiteit van de Amorieten is gemeengoed geworden. Iedereen is een seksverslaafde geworden. Zij hebben de genade tijd voorbij laten gaan. Nu komt de door Gd ingestelde afrekening. Enkele maanden daarvoor deed Bileam het voorstel om de seksuele moraal van Isral te ondermijnen. Dat lukte slechts ten dele. Het gevolg voor ons volk was zeer groot. Gs strafte en er vielen 24.000 doden.

Eerlijk gezegd hier zie je dat er geestelijke strijd plaats vindt over de ruggen van de inwoners van het land. Dat moeten we heel goed in de gaten houden. Dit goede land had Gd gereserveerd voor Zijn volk, de kinderen van Isral. De tegenstander van Gd kent ook deze belofte en wil koste wat koste dit verhinderen. Jericho wordt te kijk gesteld: de poort is een puinhoop. U kent de afloop van de strijd om Ai. Uiteindelijk is ook deze zwakke stad gevallen. Deze strategische plaatsen zijn de uitvalsbasis voor de verdere ingebruikname van het land.

De list die de inwoners van Gibeon te baat namen is gelukt. Jozua aanvaarde het bondgenootschap met deze mannen. Zeer overtuigend waren zij. De eer die de kinderen van Isral te beurt viel was hun valstrik. Jozua raadpleegde onze Gd niet om Hem te vragen wat de werkelijke bedoeling was. Als hij dat wel had gedaan dan was dat verbond niet gesloten. Hij opperde nog de woorden aan de gezanten: wellicht woont u in ons midden. Met strakke gezichten houden ze vol dat ze van ver komen.

Jozua 9 zegt het volgende: En zij gingen naar Jozua, naar het kamp in Gilgal, en zij zeiden tegen hem en tegen de mannen van Isral: Wij zijn uit een ver land gekomen. Nu dan, sluit een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Isral tegen de Hevieten: Misschien woont u wel in ons midden, hoe kunnen wij dan een verbond met u sluiten? Zij zeiden tegen Jozua: Wij zijn uw dienaren. Toen zei Jozua tegen hen: Wie bent u en waar komt u vandaan? Zij zeiden tegen hem: Uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen, omwille van de Naam van de HEERE, uw Gd, want wij hebben Zijn roem gehoord, en alles wat Hij in Egypte gedaan heeft.

We lezen in Jozua 2 over Rachab het volgende:

Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe, op het dak, en zei tegen die mannen: Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u.
Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt.
Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw Gd, is een Gd boven in de hemel en beneden op de aarde.
Nu dan, zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult.
Toen zeiden die mannen tegen haar: Als u deze zaak van ons niet bekendmaakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de HEERE ons dit land geeft, dat wij aan u goedertierenheid en trouw zullen bewijzen.

De omslag komt als blijkt dat de afgezanten juist in Gibeon blijken te wonen. Een hele sterke stad met vele inwoners. Een streep door de rekening zou men zeggen. Let op wat een verbond inhoud wat voor Gds aangezicht is gesloten. Maar een verbond is heilig, in die zin dat deze niet verbroken mag worden. Dat houdt dus in dat bij het sluiten van het verbond beide partijen exact weten waar ze aan toe zijn. Geen verborgen agenda dus. Dat het seksslavinnetje Rachab in leven is gebleven zal de stadsvorsten niets interesseren. Zij hebben er genoeg, alle jonge meisjes staan hun ter beschikking. Maar een sterke stad in het midden van hun gebied die gekozen heeft voor Isral dat kan niet. Alle beschikbare stadskoningen werden met hun plaatselijke legermacht opgetrommeld om wraak te nemen op Gibea, de stad die afvallig was geworden. Zij willen niets te maken hebben met de roem van de Gd van Isral.

De Gibeonieten worden als spelbrekers neergezet. Zij moeten daarvoor boeten. Hier zien we de wreedheid van de inwoners van het land optimaal naar boven komen. Zij, die de immoraliteit propageren en uitoefenen willen de dienst uitmaken. Hun vleselijke lusten laten zij zich niet ontnemen.
Tot op de dag van vandaag zien we datzelfde patroon in onze moderne maatschappij terugkeren. Een verkeerde klik op het internet zonder filter en je zit al op een sekspagina. Daar ging het nog schunniger aan toe. De ongerechtigheid is volkomen geworden. De genadetijd is voorbij, zoals onze Gd al tegen Avraham sprak. Het oordeel van Gd wordt daar voltrokken.
De haat tegen Gds volk de kinderen van Isral en allen die zich daar daar van harte bij aansluiten is zeer groot.

Met veel machtsvertoon komen de stadsvorsten met hun legers naar voren. Zij kennen alle strategische plaatsen en zijn daarbij in het voordeel. Ondanks de omsingeling weten de Gibeonieten een ijlbode naar het legerkamp van Isral te sturen. Ze worden bij Jozua gebracht en doen bescheid: help en redt ons. Nu zien we dat de uitspraken van de erkenning van de Gd van Isral gezegend wordt. Deze inwoners van het land krijgen de gewenste bescherming op een zeer bijzondere wijze die nimmer op deze aarde heeft plaats gevonden. De sjofar wordt geblazen en binnen de kortst mogelijke keren zijn alle mannen van Isral gereed voor de strijd. De delegatie uit Gibeon is hun gids om zo snel mogelijk op de plaats van het onheil aan te komen. Daar aangekomen wordt onmiddellijk de strijd aangegaan. Talrijk zijn de tegenstanders en het is een grote opgave om de juiste beslissing te nemen. De vijand zet alles op alles om te vernietigen.

Er komt hulp van boven, daarmee bevestigd Gd dat deze strijd legitiem is om de Gibeonieten te sparen. Grote hagelstukken vallen uit de hemel neer. Zeer ongebruikelijk voor de tijd van het jaar, het was net Pesach geweest en de zomer was aangebroken. Zeer gericht wordt door Gd de natuurkracht ingezet op een ongewoon tijdstip. Hij, de Schepper van hemel en aarde stuurt Zijn oordeel over deze mensen. De hagelstenen doden meer vijanden dan de kinderen van Isral. Zeer talrijk waren de inwoners van het land.

Het is zeer voor de hand liggend dat Jozua gebruik heeft gemaakt van de inwoners van Gibeon, die het land goed kennen. Voor hem was het immers 40 jaar geleden toen hij als verkenner het land bezocht. De omgeving van Gibeon was vrij van de vijanden die hen wilde vernietigen. De op de vlucht geslagen soldaten wilden Jozua ook verslaan. We hebben gelezen dat Jozua in de nacht optrok. Het is dan een volle maand na Pesach en weer volle maan. In de relatieve koelte van de nacht kan je jezelf snel verplaatsen. Daardoor had Jozua de gelegenheid om direct bij zonsopgang de strijd aan te binden. De Bijbelse dag duurt slechts 12 uur. Dan breekt de nacht direct aan en moet de strijd gestaakt worden.

Dan gebeurt er iets bijzonders Jozua kijkt naar het westen daar waar de zon zijn loop zal volgen. Hij kijkt ook naar het oosten waar de maan zijn lichtglans zal geven. Gedachtig aan de woorden die Gd tegen hem sprak klinkt uit zijn mond luid en duidelijk hoorbaar voor de kinderen van Isral: zon sta stil en maan sta stil. Hoe kan een mens de zon en de maan bevelen? Voor velen die het op dat moment hoorden kwam het over als een wens. Ze zijn toe aan rust, ze zijn al 18 uur onderweg en hebben de hitte van de dag meegemaakt. De avond koelte zou zeer welkom zijn en een nacht van rust. Het woord van Jozua wordt werkelijkheid. Een duidelijk teken van Gd Die zijn kinderen op weg stuurt. De bevestiging volgt snel.

De lieflijke glans van Gd wordt wereldwijd zichtbaar voor de mensheid. Voor hen die in het duister zijn: wanneer komt de dag er aan. Zien we hier niet een kleinbeeld van hetgeen ons te wachten staat. Gd zal voor ons strijden en schakelt ons daarbij in. Het garantiebewijs dat ons Gd geeft laat zien dat Hij het onomkeerbaar meent. Op een woord van een mens staan zon en maan stil. Eens zal de nacht verdwijnen en er eeuwig licht schijnen. Voor de kinderen van Isral en allen die zich daarbij aansluiten is dit een aanmoediging. Dit garantiebewijs moeten we voor ogen houden. Gd houdt de regie, Zijn regie in stand.

De kinderen van Isral hebben al vele lessen meegemaakt de doortocht van de Jordaan was en vertrouwen op Gd. Ook de val van de muren van Jericho was een vertrouwen op Gd. De les van het vertrouwen op Gd moet geleerd worden aan de inwoners van Gibeon, die de knechten van Isral zijn geworden. Wat een zegen is het als er aanschouwelijk onderwijs wordt genoten. Het blijft hangen en zorgt er voor dat men minder in de fout gaat.

Hoe anders is het bij de vijand die massaal op de vlucht slaat en een ommuurde stad probeert binnen te komen. Wat verlangden zij naar het duister om zich daarin te verschuilen. Het mag niet meer baten. Gd zorgt met Zijn licht er voor dat zij ontdekt worden en hun ondergang zullen ondergaan. Dit is geen natuurverschijnsel, men moet dat erkennen. De verharding is zeer groot geworden en zullen de nodige vervloekingen uiten richting Isral. Daarmee vervloeken zij ook de Gd van Isral. De vloeken die zij uitspreken naar de Gibeonieten en Isral komt op hun eigen hoofden neer. De Gd van Isral is niet wreed. De verleider, de tegenstander van Gd is wreed. De verleider lokt op velerlei wijze de mens. Of het nu seks, drank, geld en macht is maakt hem niet uit. Hij zorgt er wel voor dat je daaraan verslaafd wordt. In deze moderne tijd durft men te spreken over een wrede Gd die aan de kant van Isral stond. Een rare theologische kronkel gelet op de juiste context.

We lezen dat een volle dag wordt toegevoegd. Dat houdt dus in dat het leger van de kinderen van Isral 30 uur achtereen strijd moeten leveren. Wat een impact heeft dat gegeven bij de inwoners van Isral. Een volk komt binnen met een machtige Gd, wie zal daar stand tegen kunnen houden. De brutale proberen dat, zij offeren zichzelf op. Onbegrijpelijk, men had ook kunnen kiezen op massaal op de vlucht te gaan en daardoor het leven te behouden. Dit land opgeven, wat overvloeit van melk en honing komt niet in hen op. Dat is tevens hun ondergang. Slechts een gezin, een stad wordt gespaard. Beiden komen tot de erkenning dat de Gd van Isral zeer groot is. Voor de ene is het tot een rijke zegen geweest. Rachab is opgenomen in de geslachtslijn waaruit de Messias geboren word. De andere mochten delen in de zegen van Isral. Houthakkers en waterdragers zijn zij geworden. De Gibeonieten hebben later bijgedragen aan de bouw van de tempel. De erkenning van de Gd van Isral is hun tot een zegen geworden. Het beloofde land biedt ruimte aan iedereen die zich van harte aansluit. Niet om te heersen, maar een dienende taak.

Tijdens de strijd hoort Jozua dat de vijf stadsvorsten zich in een spelonk hadden verstopt. Direct schakelt Jozua een groepje soldaten in. Zorg dat ze niet weg kunnen lopen, leg wat stenen voor de opening van de spelonk en bewaak deze. De stadsvorsten krijgen daarmee niet de gelegenheid om het wonder van Gd te aanschouwen. Zij kozen voor de duisternis en zullen die ook spoedig betreden. Geheel volgens het gebod zien we Jozua handelen. In hun volle ornaat worden de stadsvorsten op de grond neergelegd. Pracht en praal is slechts de buitenkant dat imponeert anderen wellicht. Het zal hen niet redden of verschonen. Geen militaire eer ontvangen zij. De voornaamsten van de kinderen van Isral moeten hun voeten op de nek zetten van deze stadsvorsten. Een geweldige vernedering is dat voor hen. Hierna worden ze gedood en opgehangen.

Als het avond wordt en de zon echt onder gaat worden ze van de paal verwijderd. Het is niet toegestaan om daar een nacht overheen te laten gaan. Het land mag niet verontreinigd worden. Is daarmee deze gebeurtenis tot een einde gekomen? Nee, nu worden massaal de Gibeonieten ingezet. Zij waren immers knechten geworden van de kinderen van Isral. Een vervolgles is dat zij mee moeten helpen om de doden te begraven. Langzamerhand leren zij van de kinderen van Isral hoe zij zich moeten gedragen. Met mildheid worden zij behandeld en zij mogen delen, zij het in een ondergeschikte plaats, in de zegen van de Gd van Isral. Wie daar schuilt zal nimmer beschaamd uitkomen. Dat leert ons deze gebeurtenis aan de ene kant met veel bloed aan de andere kant de genade van Gd. Is de Gd van Isral wreed? Nee, Hij is genadig voor allen die Hem erkennen en van harte aanroepen.
_________________
Yeshua is mijn redder!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    ACI Forum forum index -> Bijbelstudie Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls

(c) 1997 - 2005 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.