Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Berichten sinds laatste bezoek · Bekijk onbeantwoorde berichten · Actieve onderwerpen · Bekijk je berichten · Zoeken
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
ACI Forum forum index -> Bijbelstudie Plaats nieuw bericht   Plaats reactie
Tussen de regels door lezen 1 Samuel 24 vers 1-12
Auteur Bericht
Troost Mijn VolkGeregistreerd op: 26-12-2005
Berichten: 97
Woonplaats: Huizen

Bericht Onderwerp: Tussen de regels door lezen 1 Samuel 24 vers 1-12
Bericht Geplaatst op: Zo 11-Dec-2011 22:24
Reageer met quote

Sjalom allen,
Thema van de preek: mijn vader bent op weg naar de dood
Het zal je maar gebeuren zo binnen handbereik om je dagelijkse leven weer op orde te stellen. In deze gebeurtenis tussen vader en schoonzoon treedt een ongezond spanningsveld op. Een toffe schoonzoon heeft Saul getroffen. David was voor niemand bang in de ogen van Saul. Hij had immers enige tijd geleden de reus Goliath verslagen.
Een prima aanvoerder is hij in het leger, die heel voorzichtig handelt. Beiden hadden ze dingen gemeen: dezelfde lengte en beide tot koning gezalfd. Saul was als koning uitgeroepen in Mispa. David was gezalfd in Bethlehem als jongste van de 8 kinderen. Daar mocht Saul niets van weten. Gd zelf zal hem als koning over Isral bevestigen. De familie van David moest dat stil houden. Als Saul er achter kwam dan was het niet onmogelijk dat David met zijn gehele familie gedood zou worden.

Tot nu toe was Saul zeer vriendelijk geweest tegenover David. Hoe is die omslag toch gekomen, wat was de diepe reden van Saul om David te doden?

Eigenlijk is die reden heel onschuldig en komt niet eens bij David vandaan. Als David ten strijde trekt gaat Saul niet mee. Hij blijft in zijn bescheiden vorstelijke woning achter. Voelt hij zich te oud om nog op te trekken? Saul moet telkens aangespoord worden door Samuel en anderen om ten strijde te trekken. Enige gezapigheid, nee dat ook weer niet. Als er weer een overwinning is behaald door David laten zijn onderdanen weten dat ze daar blij mee zijn. Iedere uiting van zijn onderdanen op overwinningen klinken als muziek in zijn oren. Wat hoort hij nu? Een valse noot, een dissonant die hem prikkelt. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Krijgt hij Saul de koning over Isral minder eer toebedeeld van zijn onderdanen.

Ik denk het niet, want de hoogste in rang krijgt altijd de eer van de overwinning. Deze muziek zou een aansporing van Saul moeten zijn om met David ten strijde te trekken. Dan zal hij weer de eer krijgen door de buitengewone inzet van David. Nee, Saul treedt niet meer op als krijgsheer. De angst om te sneuvelen doet hem wankelen. Het was Saul aangezegd door Samuel dat Gd hem het koningschap had afgenomen en aan een andere had toebedeeld. Deze onzekerheid om mogelijk te sneuvelen in de strijd verlammen zijn kracht om de vijanden te verjagen.

De eer die David krijgt van zijn volksgenoten prikkelt Saul. De verbittering van Saul naar deze meest getrouwe dienaar wordt gevoed door wantrouwen en angst. Dat wantrouwen en die angst is een grote obsessie geworden voor Saul. Het beheerst hem geheel. David staat hem in de weg. Als Saul rust wil vinden moet hij David elimineren. Een voor ons onbegrijpelijke houding? Komt het bij ons ook niet eens voor dat een collega onze promotie in de weg staat. De boef roepen we als blijkt dat beiden aan een patent werken en de ander het patent aanvraagt. We spreken daar schande van naar onze familie en buren, hopende dat deze ons gelijk gaan geven. Wel zo een vergelijkbare situatie was er tussen Saul en David.

We kennen de situatie waarin Saul in een boze bui zijn speer gooide naar David. David ontkwam aan die aanslag. De angst voor het mislukken werd nog groter bij Saul voor David. Saul was niet meer een vriendelijk koning, dat merkte ook een aantal, dat zich uit de voeten maakten voor Saul. Bij David vonden deze ontheemden een plaats. Daarmee betoonde David zich als een bekwaam vorst, die begaan was met hen. Een veilige plaats is gemakkelijk te vinden in Isral. Maar als het gebod van de Saul krachtig is dan moeten zij de plaats waar David met zijn volgelingen zijn verraden.

De bescheidenheid van Saul is totaal verdwenen. Hij, Saul is een wrede man geworden.
Verkenners gaan er op uit en geven bericht waar de vijand zit. Ook David behoort tot de vijanden. Ik heb het gebied gezien waar David zich schuil hield. Een geweldige strategische plaats die je niet zomaar kunt betreden zonder gezien te worden. De keurtroepen van Saul, die net een strijd hebben geleverd met de Filistijnen worden nu ingezet om David te doden.

Als Saul nog zou denken aan de woorden Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden dan moet hij beseffen dat deze drieduizend man onvoldoende zal zijn. Zo verblind is hij geworden. Het net spant zich om David en zijn metgezellen. David, die een goed krijgskundige is geworden, zet ook zijn wachtposten uit. De kloven in de rotsen bij Engedi bieden voldoende ruimte om je veilig in te voelen. De wachters van David komen met de melding Saul in aantocht. Iedereen weet wat hij doen moet. De fakkels en de vuren in de kloven worden gedoofd. Geen etensluchtjes die je kunnen verraden dat er kort te voren iemand de spelonk heeft bezocht. Zelfs een kuchje in de spelonk wordt behoorlijk versterkt.

De spanning stijgt in die spelonk. Ook daarbuiten speurt men ingespannen naar enig teken van leven. Het is als een fuik waar je niet meer uit kunt ontsnappen. De natuur moet ook zijn gang gaan ook bij Saul is dat het geval. Met de uitdrukking aan zijn mannen: ik moet even mijn voeten bedekken weten ze dat de koning zich even af wil zonderen om zijn natuurlijke behoefte te doen. Uitgerekend kiest hij de kloof uit waar David en zijn gevolg zit.

Onder Isral weten we wat Magen David betekend. Uit overlevering is gebleken dat er voor de ingang van de grot door een spin een web is geweven. Daar kan niemand achter zitten moet Saul hebben gedacht. Een eenvoudige spin in het web was de wachter.

Een doodse stilte heest er in de grot. Je vijand David moet hem in het oor zijn gefluisterd. David grijp je kans en red ons ook uit deze benarde situatie. De mannen daarbuiten zullen je als je Saul gedood hebben aanvaarden als hun leider en koning. Ga je gang, pak het van het presenteerblaadje af. Verlos ons alsjeblieft van deze nare man. Wij weten dat jij de nieuwe koning bent. Een bemoedigend schouderklopje ontvangt David als hij met een scherp zwaard richting Saul kruipt. Wat is er door hem heen gegaan. Jaren van verdriet, strijd, opgejaagdheid. Mijn vader die hij zo trouw heeft gediend is een vijand geworden. Moet hij die doden? Hoe zal Jonathan daar op reageren? Alles flitst door hem heen. Al kruipend nadert David de niets vermoedende koning. Het hart bonst in zijn keel als hij de kwast van de mantel afsnijd. Langzaam kruipt hij weer achteruit. Saul begraaft zoals het gebruikelijk is zijn uitwerpsel. Dan treed hij naar het licht niet bewust zijnde aan hoe groot gevaar hij is ontkomen.

We hebben de reactie gelezen van David naar zijn mannen: hij is de gezalfde van Gd. Daar moet ik van af blijven. Gd zal over hem het oordeel vellen als het zover is. Gd heeft mij geen instructie gegeven om mijn volksgenoten te doden. Jullie krijgen dat nu ook niet van mij.

David staat op en als Saul op enige afstand ziet staan roept hij hem toe en buigt zich voor hem neer. Als hij zich opricht laat hij de kwast zien aan Saul. De koninklijke mantel is niet beschadigd. Daarover zou Saul zich terecht over hebben opgewonden. Het is de kwast. Als je niet weet wat de betekenis en functie is van die kwast dan kan je de omslag bij Saul niet begrijpen. Ik moet dat uitleggen. Numeri 15:38-40 (HSV)
De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Isralieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God.
Vandaag de dag is het haast niet meer doenbaar in Nederland om in het openbaar de kwasten aan de kleding zichtbaar te dragen. Aan de onderkleding wordt nog wel een kwast bevestigd. Datzelfde geldt voor de gebedsmantel die tegelijkertijd dienst doet als doodskleed.
Dan komt de schok voor Saul bij het zien van de kwast die David in zijn hand omhoog houd. Hiermee geeft David aan Saul een ernstige waarschuwing. Als alle kwasten van iemands kleed is afgesneden is de persoon overleden. In deze mantel ontdaan van alle vier de kwasten zal hij dezelfde dag nog begraven worden. Iedere zoon van Isral weet dat betekend. Kijkend naar de lege plaats aan de mantel beseft Saul dat hij in de ogen David al aardig op weg is naar de dood.

Ook zit daar iets liefdevols in, het attenderen van David is gunnend tot het behoud van zijn vader Saul. Deze handeling moet Saul als een ernstige waarschuwing opvatten. Saul doet dat ook en erkent zijn schuld, welliswaar geschokt door het feit. De afgesneden kwast kan weer teruggeplaatst worden. Het terugplaatsen doe je niet zomaar. Voor de soldaten van Saul is dit een zichtbaar teken geworden dat hun koning een ernstige waarschuwing heeft gekregen om de geboden van Gd niet te overtreden. Saul trad op als eigen rechter. Beschaamd druipt hij af, wetende dat hij deze nederlaag en blamage moet ondergaan. De duw in de goede richting is gegeven.

Mijn vader u bent dood verklaard heeft een grote impact op David. Hij, Saul ziet dat hij zichzelf een groot kwaad aandoet. Zijn geweten spreekt luid en duidelijk. Dit signaal het afsnijden van de kwast van de mantel is tevens een dringend apel op de mannen die bij David zijn. Ook zij weten dat ze de geboden van Gd dienen te respecteren. Niet zomaar er op los slaan en eigen rechter spelen om rust te krijgen. Herkenbaar is dat ook voor ons, die zo graag het recht in eigen hand willen nemen.

Buigen voor een ander, nee dat is er voor mij niet bij. De andere moet maar het eerste zijn excuus aanbieden. Regels? O, wat leuk maar nu even niet voor mij. Ik bepaal het zelf wel. Zo handelend komen we niet verder en krijgt een kleine irritatie vaak om niets een onoverbrugbaarheid. Wat was de aanleiding ook al weer bij Saul en David: de ene verzaakte in de strijd en kreeg daardoor minder eer. Het leren buigen zien we bij David. Hij buigt niet voor zijn onderdanen die hem aansporen om het recht in eigen hand te nemen.

Trekken we de lijn door dan zien we een parallel bij de verzoekingen die Jezus onderging. Hij boog niet voor de verleiding, voor de macht en eer die hem werd aangeboden door Zijn tegenstander. Hij wees op het Woord van Gd. Het gehoorzamen aan de regels die Gd in Zijn wetten aan Mosje heeft gegeven. Net als David onderging Hij vernedering en smaad. Gd bepaald exact wanneer deze tijd voorbij is. Gd is daarin soeverein en hij stelt David later als koning aan in de plaats van Saul.

Hier, in deze gebeurtenis zien we een genade aanbod van David aan Saul om terug te keren tot Gd. Niet Saul betoont genade aan David. De grote Zoon die uit David geboren wordt kwam hier naar deze aarde om ons mensen genade aan te bieden. Hij deed dat door het unieke onderwijs wat Hij gaf, gevolgd door het unieke offer wat Hij bracht.

De situaties in deze gebeurtenis zijn voor ons opgeschreven om daaruit te leren en onderwezen te worden. Een slip van een mantel wijst ons de weg om zorgvuldig te leven en gedachtig te zijn aan de wetten die Gd door Mosje aan Isral en aan de mensheid gaf. Als Jezus zegt: Mijn last is ligt en Mijn juk is zacht moeten we dat aanvaarden. Wie zijn wij om dat als verouderd te beschouwen.

Vanmiddag zagen we een aantal elementen van juk naar voren komen. Klopt ons hart in onze keel als we de ander tekort doen? Krijgen wij tranen in onze ogen als iemand tegen Gd ingaan. Niet het schudden van de hoofden of het schouderophalen moet onze of mijn houding zijn.

Wat krijgen we veel huiswerk van Gd in onze handen. Hij is onze Leermeester die ook het eindexamen bij iedereen zal afnemen. Iedere dag mogen we vorderingen maken. Ja wat nog sterker is ons huiswerk met Hem doornemen. Daar waar het mis gegaan is mogen we oprecht vragen om vergeving van de fouten. Gd zal deze vergeven, Hij kent onze zwakke plekken. Laat het nimmer zover komen om een deel van het huiswerk( wat we dus verkeerd hebben gedaan) niet met Gd te bespreken. Het zal tussen Gd en ons in blijven staan.

Is dat een mineurstemming preken? . . . Nee, eerder een aansporing . . !

Als we het even niet meer zo goed zien zitten mogen we de Bijbel ter hand nemen om na te kijken hoe anderen het hebben gedaan. De Bijbel, Gds Woord is een handleiding. Als er een over de schreef gaat mogen we daar niet om juichen of roepen eigen schuld. Het moet ons behoeden om niet in dezelfde of een vergelijkbare fout te vallen. Brengt u of mij dat in een kramp: dat is zo moeilijk daar kan ik niet aan voldoen.

Besef en geloof dat iedere inspannig om het goed te doen door Gd uiterst nauwkeurig wordt bijgehouden. Ook houdt Gd zeer nauwkeurig bij wanneer wij om vergeving vragen. Het afsnijden van de kwast die heenwijst naar het houden van de geboden. Ja maar denkt u, dat geldt toch niet voor mij, ik ben en leef zo netjes. Een deel van de gaafheid van de door Gd gegeven geboden wordt weggeredeneerd. Daar doet u Gd die de leefregels gaf geen eer mee. Het tekort doen aan de eer van Gd wordt door Hem zwaar aangerekend.

In het dagboek van Gd staat de gebeurtenis van David en Saul minutieus beschreven. Ieders leven is wat dat betreft heel uniek te noemen. Durft u, durf ik het weer aan om het huiswerk wat Gd ons gegeven heeft weer ter hand te nemen? Zo gaan we samen op weg naar het eeuwige leven.

Amen
_________________
Yeshua is mijn redder!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    ACI Forum forum index -> Bijbelstudie Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls

(c) 1997 - 2005 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.