Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Berichten sinds laatste bezoek · Bekijk onbeantwoorde berichten · Actieve onderwerpen · Bekijk je berichten · Zoeken
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
ACI Forum forum index -> Bijbelstudie Plaats nieuw bericht   Plaats reactie
Tussen de regels door lezen Lucas 2 vers 39-51
Auteur Bericht
Troost Mijn VolkGeregistreerd op: 26-12-2005
Berichten: 97
Woonplaats: Huizen

Bericht Onderwerp: Tussen de regels door lezen Lucas 2 vers 39-51
Bericht Geplaatst op: Zo 11-Dec-2011 22:21
Reageer met quote

Sjalom allen,

Het zijn maar enkele regels in de Bijbel die we lezen. Het is de moeite waard om deze in te kleuren vanuit de Joodse traditie. Alles wat daarbij hoort maken het tot een geheel en geven een Gds glans aan deze tekstregels. We plaatsen een breed kader om de gelezen verzen. De reden is om de tekst centraal te houden en daarin te ontdekken wat daar in zou kunnen zitten. In de grondtekst wordt niet specifiek gesproken over welk feest het gaat. De leeftijdsaanduiding is voor mij een sleutel om deze versregels te plaatsen ten tijde van het Loofhuttenfeest.
De eerste plaat:
Wat is de reden dat Yeshua (Jezus) met zijn vader en moeder op weg gaan naar Jeruzalem. Vanaf zijn jongste jaren werd Yeshua met vele andere leeftijdgenoten in de plaatselijke synagoge onderwezen in de schriften. Het Bijbelse onderwijs in die tijd was op zeer hoog niveau. Universitaire opleiding zou men nu zeggen. De inbreng van de leerlingen en de vragen die gesteld worden stuwen dat naar een grote hoogte. De jongens worden voorbereidt om hun bar-mitswe te doen.
Als je uit een bemiddelde familie kwam dan kozen de ouders ervoor om de bar-mitswe in Jeruzalem te doen. Daar zaten de Schriftgeleerden die echt alles wisten en met elkaar bespraken. Om daar je teksten voor te lezen en een korte preek daarover te houden was voor arme ouders onbereikbaar. Dat kon wel als je geboren was op een van de feesten in het jaar. En juist een van de feesten wordt benut voor deze gebeurtenis.
De tweede plaat:
Het werk op het land is gedaan en de laatste oogsttijd is bijna afgesloten. Van alle kanten van het land trekken mensen op om naar Jeruzalem te gaan. Wist u dat juist de opgangfeesten bij uitstek de gelegenheid was om al optrekkend naar Jeruzalem de familiebanden aan te halen. De sociale contacten spelen een grote rol in Isral. In het bijzonder met de feestdagen.
In gedachten sluiten wij ons aan bij een van die groepen. We luisteren mee wat ze tegen elkaar zeggen. In die dagen was het grote nieuws wel dat men veel had te lijden onder de Romeinen. De belasting was pittig te noemen en dan die tolhuisjes als je gebruik wilde maken van de snelweg van die tijd.
Dat was niet het enige negatieve geluid hoor. Je hoorde ook veel positieve goede dingen: laat ik ze maar benoemen. De familiebanden werden ook tijdens de opgangsfeesten stevig aangehaald. Dat de jongelui die met elkaar optrokken was de gewoonste zaak van de wereld. De laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. Roddels waren gewoon niet toegestaan, deze zijn volgens het Thora gebod verboden.
Natuurlijk werden er ook ernstige gesprekken gevoerd. Zo bleef men op de hoogte over ziekte en verdriet. De rijken onder hen stopten hun arme familieleden wad geld in de hand. Ook de blijde dingen werden onderweg met elkaar besproken: een komende bruiloft. De mededeling dat er binnenkort gezinsuitbreiding was te verwachten was de normaalste zaak. Ik schets hier wel een ideaal situatie en zo waren deze reizen dan ook bedoeld. Ook was het niet toegestaan om met lege handen naar een feest te gaan.
De derde plaat:
Als je een dag hebt gelopen en de avond aanbreekt dan ben je echt moe. De warmte is drukkend ook in het najaar. En met het Loofhuttenfeest is het in de nacht heel behaaglijk. Rond de klok van 6 uur in de middag zie je de zon dalen in de bergen en in het vlakke deel. Al snel verschijnen de 1e drie sterren aan de hemel. Een van die sterren is zeer helder en wordt ook wel de blinkende Morgenster genoemd. Binnen enkele minuten is het volslagen donker. Wij kunnen dat haast niet voorstellen met onze schemering in het westen.
De brandende zon heeft plaats gemaakt voor de ongekende sterrenpracht. De nieuwe dag is begonnen en de omgevingstemperatuur daalt een paar graden. De nacht is een verademing. Even de benen strekken en voordat je het weet val je in een diepe slaap. Hebben jullie wel eens in n 1000 sterren hotel overnacht? Voor ons zou dat een buitengewone ervaring zijn. In Isral was men dat zeker in die dagen gewend, zeker ten tijde van het Loofhuttenfeest. Dan mocht men gewoon niet in een huis verkeren maar in een klein gammel hutje dat hun moest herinneren aan de heenreis door de woestijn naar het beloofde land.
Al die zichtbare en ontelbare sterren doen mij denken aan de belofte die Gd deed aan Abraham dat zijn nakroost ontelbaar zou zijn. Je zou het met alle respect voor Gd het garantiebewijs noemen dat Gd zijn woord gestand houdt. En dan om 6 uur in de morgen verbleekt de sterrenpracht. De ochtend is aangebroken. Wat brood wordt uitgepakt en met een volle maag trekken de feestgangers voort. Zo was je vele dagen onderweg. Een opgave was het niet. Ik noemde het al bijpraten en nieuwtjes uitwisselen dan gaat de tijd snel en bereik je op een heel aangename wijze het einddoel: Jeruzalem. Om deelgenoot te zijn op het grote feest!
De vierde plaat:
Er gebeurt nog iets wat ik erbij moet vertellen. Naarmate men dichter bij Jeruzalem kwam klonken de opgangpsalmen: 113 tot 118. Als dan een van de Psalmen werd gezongen klonk daar geweldig mooi in de bergen. Aangezien men van alle kanten naar Jeruzalem trok namen de afzonderlijke groepen pelgrims deze liederen over. Een zeer groot openluchtkoor! Kom daar vandaag eens om dat je hardop op straat Psalmen zingt. Men staat je raar aan te kijken. Zo was het niet in Isral in die dagen. De kleine groepen vormen op de laatste stukjes een zeer grote stroom. Het is bekend dat op hoogtijdagen n miljoen bezoekers in Jeruzalem aan deden.
Slechts een heel klein deel van deze mensenmassa zijn de vreemdelingen die niet behoren tot de kinderen van Isral. Zij, de vreemdelingen, die met dit feest optrekken proeven de rust en de goede sfeer. Dat trekt hen daarin aan. Veel begrijpen ze daar niet van en alles wat zij zien en beleven is voor hen nieuw. Op het Loofhuttenfeest is er geen herberg open. Iedereen slaapt onder een haastig in elkaar gezette Loofhut.
De vijfde plaat:
Aangezien Jeruzalem pas op het allerlaatste moment wordt gezien doordat de omringende bergen ongeveer 100 meter hoger zijn zie je waar je naar toe moet. De tempel steekt daar boven uit. Voordat je een van de vele poorten binnen gaat staan daar grote wasvaten die we Mikwe noemen waarin je het stof van je voeten kan wassen. Andere vaten staan daar om water te putten en te drinken. Men is blij dat men weer in Jeruzalem is aangekomen. Straks begint het feest. Let eens op hoe gedisciplineerd alles te werk gaat als je bij het voorhof van de tempel aankomt. De priesters in de tempel nemen de meegebrachte offergaven in ontvangst. Wie veel heeft wordt net zo vriendelijk behandeld als iemand die weinig bij zich heeft. Gd heeft die persoon lief die met een gave komt. Niet de hoeveelheid maar de instelling om te geven wordt bij Gd opgemerkt. Hij is het immers geweest die het harde werken heeft gezegend.
De zesde plaat:
In een geweldige drukte kan je iemand heel gemakkelijk uit het oog verliezen. Ouders weten dat ook en iedereen krijgt volop de ruimte om zijn of haar eigen weg te gaan. Het is immers feest en dan is het heel normaal als je wat langer bij een bekende blijft staan. Dat geeft ook een ontspannen sfeer. Ik schets dit nu, wetende dat vandaag de dag dit niet meer zo is. Ouders kunnen in een vreemde omgeving moeilijk hun kinderen loslaten. De enorme vrijheid die in die dagen in Isral was bestaat helaas nu niet meer. Toen was het anders en ik besef en vertrouw erop dat dit eens terug zal komen.
De zevende plaat:
Op het tempelplein aangekomen zie je heel veel jongelui staan. Vandaag is voor hen een bijzondere dag. Vandaag worden zij zoon van de wet. Zij moeten elk een gedeelte uit de Thora lezen en daar een korte uitleg bij geven. Iedereen weet welk gedeelte er gelezen moet worden en hebben zich daar grondig op voorbereid. Tijdens het Loofhuttenfeest worden de hoofdstukken 22 en 23 uit Leviticus en uit hoofdstuk 14 uit Zacharia gelezen. Geduldig wacht men tot men aan de beurt is. Dan is Yeshua aan de beurt. Hij leest zorgvuldig de tekst voor en geeft daarbij de nodige uitleg. De omstanders die dit horen zijn verbaasd om deze briljante leerling. Vooral het 14e hoofdstuk uit Zacharia laten ernstige zaken zien die betrekking hebben op de toekomst. Het zou goed zijn om daar eens een preek over te maken.
De achtste plaat:
Anderen komen er bij staan en voordat je het weet komen de alle Schriftgeleerden om Yeshua heen staan. Al heel snel komen zij tot de conclusie dat er hier een leerling is die hen overtreft. De samenhang en de duidelijke overeenkomsten tussen de verschillende teksten worden besproken. Het gesprek duurt zeer lang en ze vragen of Yeshua de volgende dag weer komt. Dit is zo bijzonder en uniek, deze kans laten zij niet voorbij gaan. Het is immers feest en iedereen heeft volop de tijd.
Voordat je er erg in hebt is de slotdag van het feest aangebroken. Daarna gaat iedereen weer op weg naar huis. Ouders hebben van tevoren afgesproken dat iedereen na afloop van het feest weer naar huis moest. Gelukkig maar dat deze afspraak bestaat. Verwonderlijk moet het zijn dat Jozef en Mirjam (Maria) met Yeshua geen afspraak hebben gemaakt. Dat was eigenlijk ook niet nodig. Hij was altijd stipt op tijd en deed nooit dingen die verkeerd waren. Zou dat de reden kunnen zijn? Ik denk dat ik er niet veel naast zou zitten. Langzamerhand trekken de mensen er weer op uit. Iedereen is blij dat ze in Jeruzalem zijn geweest. Toch moeten ze weer terug naar hun huizen, hun werk hun land. Aan hen die door ziekte of ouderdom moesten achterblijven te vertellen hoe zij alles hebben beleefd in Jeruzalem.
De negende plaat:
Ook nu klinkt er een lied door de heuvels: Psalm 121, deze reispsalm hoor je overal, het bemoedigd je op je terugreis. En weer zie je groot en klein door elkaar heen lopen. Het gezegde: kleintjes zie je over het hoofd gaat hier letterlijk op.
Zo gaan de vele duizenden huiswaarts. Je weet door welke poort je Jeruzalem ben binnengekomen, dan weet je ook dat wanneer je door dezelfde poort teruggaat je op de goede weg zit. Bij een wegsplitsing zeg je gewoon naar welke stad je onderweg bent en de juiste weg wordt je gewezen. Vele ouderen hebben deze reis al vaker gemaakt. Jozef en Maria sluiten zich aan bij de groep die naar het noorden gaat. Waar zou Jezus zijn? Ze missen hem en vragen aan bekenden of zij hun zoon hebben gezien. Nee horen ze telkens weer. Zo gaat dat al een dag lang en ze worden ongerust. Waar zou hij toch zijn? Dit gedrag kenden ze helemaal niet van hun zoon.
De tiende plaat:
Als ouder ben je verantwoordelijk voor je kind. Je vindt het heel erg als je kind niet meer meewil naar de kerk en het geloof vaarwel wil zeggen. Wel in Isral is dat hetzelfde. Er is echter een verschil: tot de 12 jarige leeftijd blijf je als ouder volledig verantwoordelijk. Op 12 jarige leeftijd wordt je zoon geestelijk volwassen geacht. Hij is dan volledig verantwoordelijk voor zijn daden. Voor veel ouders in Isral is dat een opluchting. Zij kunnen dan hun aandacht richten op de jongere kinderen. Deze traditie kent men nog steeds. Voor een meisje is dat op dezelfde leeftijd maar dat even terzijde.
De elfde plaat:
Na drie dagen van een ongerust zoeken vinden Jozef en Mirjam Yeshua terug. Hij zit in de tempel bij vele Schriftgeleerden. Ze herkennen zijn stem door zijn vragen en antwoorden. Net als de geleerden zijn zij verbaasd om zijn vragen en opmerkingen. Op zich buitengewoon interessant om daar eens bij te mogen zitten als toehoorder. De ongerustheid is weg bij Jozef en Mirjam. Hij zit op een goede plaats, dat mag duidelijk zijn. Dan krijgt de zorg van zijn ouders de overhand. Jongen we hebben je al drie dagen lopen zoeken. We zijn zo ongerust over je. Yeshua kijkt zijn vader en moeder aan. Uit zijn mond komt geen enkel verwijt als hij tegen hen zegt: wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Ook deze woorden worden door de geleerden gehoord. Zij zullen zeker verwonderd hebben geluisterd naar dit antwoord.
De twaalfde plaat:
Yeshua gaat met zijn ouders mee. Wat hebben zij veel met hem gesproken op weg naar hun huis in Nazareth. Nu niet het sociale gebeuren zoals dat op de heenreis was. Hij was bar-mitswe geworden. Zoon van de wet betekent dat. Er was meer, Yeshua droeg de wet in zijn binnenste. Als geen ander wist hij wat daarin stond. Niet alleen van de wet maar ook van de profeten. Hij is gehoorzaam aan het gezag waaronder zijn ouders hem hebben gesteld. Pas op latere leeftijd wordt hij daarvan ontslagen en stelt hij zich onder het gezag van zijn hemelse Vader.
Deze gebeurtenis sluit af met Lucas 2 vers 40. Yeshua groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gds genade rustte op hem. De genade die op Yeshua rustte wil hij ook aan ons uitdelen. Niet karig maar mild en overvloedig. Deze uitdeling is gegrond op het feit dat Yeshua voor ons de weg tot de vader heeft opengesteld. Hij gaf zijn leven, hij betaalde onze schuld. Het is Yeshua verdienste geweest om ons mensenkinderen ter verzoenen met Gd. Daar moeten we het mee doen, en daar kunnen we het me doen. Eens zal die dag aanbreken waarin wij oog in oog met Gd komen te staan.
Moge die dag spoedig aanbreken. Amen
_________________
Yeshua is mijn redder!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    ACI Forum forum index -> Bijbelstudie Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls

(c) 1997 - 2005 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.