Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Berichten sinds laatste bezoek · Bekijk onbeantwoorde berichten · Actieve onderwerpen · Bekijk je berichten · Zoeken
Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp  
ACI Forum forum index -> Bijbelstudie Plaats nieuw bericht   Plaats reactie
Tussen de regels doorlezen Lukas 8 vers 40:56
Auteur Bericht
Troost Mijn VolkGeregistreerd op: 26-12-2005
Berichten: 97
Woonplaats: Huizen

Bericht Onderwerp: Tussen de regels doorlezen Lukas 8 vers 40:56
Bericht Geplaatst op: Zo 11-Dec-2011 22:15
Reageer met quote

Sjalom allen,

Velen van u kennen deze geschiedenis. Daarom is het juist voor mij een extra uitdaging om de diepgang die hier inzit te ontdekken. Het is goed om in de Bijbel te gaan graven, de parels te zoeken. Ik doe dat vanuit mijn Joodse achtergrond en cultuur, want deze beide feiten vinden juist daar plaats. We zien Yeshua lopen met Zijn talmidiem door ons land. Geen plekje wordt door Hem overgeslagen. Het liefst is Hij in het noorden van het land. Daar is het betrekkelijk rustig onder de bezetting door de Romeinen. Het is redelijk te doen met tolwegen waar belastinggaarders, die de kas van de overheid moeten vullen. Voor Yeshua is dat geen belemmering en tussen de dorpen in het noorden is er in de regel wel een pad te vinden die tussen de akkers door gaat.
Een stukje achtergrondinformatie is het zeker op zijn plaats om een juiste beeldvorming te krijgen. In gedachten meelopend zie ik die groep daar gaan. Veertien worden er bij name genoemd. De groep is echter groter en groeit aan tot een groep van 120 die vrijwel dagelijks aanwezig zijn op de doortocht van Yeshua door ons land. We lezen in de Bijbel dat Yeshua naar gewoonte op de Sjabbat naar een synagoge gaat. Regelmatig wordt hij verzocht om een deel uit de Thora en uit de profeten te lezen. Je moet een zeer bekwame rabbijn zijn om uitgenodigd te worden in een synagoge. Yeshua is zeer geliefd en wordt gevraagd om de schriften te lezen en uit te leggen. De mensen luisteren met eerbied naar zijn gezaghebbende uitleg van de schriften. Niet belerend is Zijn toon maar gezaghebbend klinken Zijn woorden, waarin liefde de boventoon heeft. Maar ook Yeshuas toornige woorden worden gehoord, als een aantal aanwezigen ter plekke oppositie voeren. Zij zijn het die met strikvragen komen. Overigens is het heel normaal om in de synagoge vragen te stellen. Het onderwijs is een leerproces. Dat daar niet iedereen gebruik van maakt is een heel andere zaak.
Zeer voor de hand liggend is het dat Jarus, Yeshua in zijn synagoge heeft uitgenodigd om een Schriftlezing te verzorgen en uitleg daarbij te geven. Ga in gedachten met mij mee, we bezoeken een synagoge. Beneden zitten de mannen met hun mooiste kleding aan. Het is immers Sjabbat en dan behoor je feestelijk gekleed te gaan. Met hoogtijdagen is het kledingvoorschrift wel eens afwijkend. Zij zitten rondom de plaats waar straks de Thora rol wordt gelegd. De synagoge is zo ingericht dat een ieder met zijn gezicht naar Jeruzalem kijkt. Bij de dienst hebben de mannen een belangrijke rol. De dienst gaat niet door als er minder dan 10 mannen aanwezig zijn. Zij zitten het middelste gedeelte van de synagoge. Voor de vrouwen is er een bescheiden plaatsje toebedeeld. Zij zitten aan achterin. In veel synagogen is deze ruimte afgeschermd met een hekje of een gordijn. Ouderen zitten, de jeugd staat. Zo is het ook bij de vrouwen. De Thora rol wordt in de synagoge rondgedragen, waarnaar deze op haar plaats wordt neergelegd om een gedeelte daaruit voor te lezen. Het te lezen gedeelte is wereldwijd hetzelfde.
Het is niet belangrijk om te weten wanneer Yeshua voor het laatst in de synagoge van Jarus was. Zij kennen elkaar en geloof me: Jarus heeft een goede herinnering aan de bezoeken van Yeshua aan zijn synagoge! Op een zekere dag wordt de dochter van Jarus ziek. Heftig gaat het er aan toe en het lijkt er op dat zij daaraan zal bezwijken. Jarus is op de hoogte dat Yeshua zieken geneest. Juist nu heeft hij Yeshua nodig om zijn ernstige zieke dochter te genezen. Hij is er van overtuigd dat Yeshua dit kan en wil doen voor hem. Met alle vrijmoedigheid gaat Jarus op zoek naar Yeshua. Hij vraagt aan de omstanders: Waar is Yeshua?. Juist de uitspraak is zo treffend: Waar is Yeshua?, wat letterlijk betekend: Waar is de verlosser?. Deze vraag klinkt vele malen uit de mond van Jarus. Al snel is de plaats gevonden, Yeshua was niet zover van zijn huis vandaan. Met enkele woorden weet Yeshua waar het om gaat. Hij volgt Jarus direct die er flink de pas er in zet.
~~~~
We hebben gehoord dat Yeshua regelmatig sprak en leerde in de synagoges van Isral. Een reizende rabbijn waar zeer velen graag naar luisterden. Het is niet uitgesloten dat het dochtertje van Jarus menigmaal geluisterd heeft naar de woorden van Yeshua. Al kon zij Hem niet zien, horen kon ze hem wel. We lezen dat het meisje 12 jaar is. Dat is voor een meisje de tijd om bath-mitswe te worden. Gedegen onderwijs wordt gegeven om dochter van de wet te worden. En geloof me, er is voor een ouder niets mooier dan dit hoogtepunt te beleven. De verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen in geestelijke zaken komt geheel voor rekening van het kind, die welbewust de juiste keuze heeft gemaakt om Gd te dienen. Net voordat de puber leeftijd aanbreekt is de keuze gemaakt. Een ziekte heeft haar uitgeschakeld en het lijkt er op dat het een definitief uitschakelen wordt.
Ja, we hebben het goed gelezen: er is haast geboden. Maar we krijgen nog meer informatie die een zeer grote rol speelt in het maatschappelijke leven in Isral. Ze is het enige kind en het doet er niet toe dat het hier om een meisje of een jongen gaat. Enig kind houdt in dat Jarus en zijn vrouw een karige oudedagsvoorziening wacht. O, ja er zullen altijd wel mensen zijn die een geldelijke ondersteuning kunnen verlenen. Maar nu, onder het juk van de Romeinse overheersing is dat niet eenvoudiger op geworden. Als het meisje nog een wat beter gestelde man zou kunnen trouwen, dan zou het dragelijk worden. En u weet hoe het in het oosten gaat: de dochters worden uitgehuwelijkt. Niet aan de eerste de beste, maar aan een degelijke partner.
Ik neem u mee naar het vertrek waar het meisje ziek te bed ligt. Haar moeder wijkt niet van het ziekbed. Telkens kijkt ze van haar kind naar de geopende deur, waar ze elk moment de voetstappen van Yeshua en haar man verwacht. Wat blijven ze lang weg, toe dan Yeshua, u weet toch wel dat dit kind op u ligt te wachten. Even de hand op haar hoofd en ze zal genezen zijn. Je hoort het zuchten van de moeder, nog even mijn kind, dan komt Yeshua er aan. Als zij die woorden uitspreekt dan beseft ze heel goed wat de betekenis is van de uitgesproken naam: de verlossing komt er aan.
De minuten tikken voorbij. Langzaam glijdt het leven uit haar kind weg nog een laatste zucht . . .
Een intens verdriet tekent het gezicht van de moeder, dat nu ten volle beseft wat ze zijn kwijtgeraakt. Het kind, hun kind is er niet meer. Twaalf jaar lang hebben ze daar voor mogen zorgen. Wellicht zitten er onder u ook mensen die een kind hebben moeten missen. Ik krijg er een brok in mijn keel van en moet zoeken naar woorden van troost . . . Een kind waarvan we zoveel verwachten . . .
~~~~
De instelling van deze moeder is opmerkelijk, waaruit blijkt dat zij een zeer sterke vrouw is die heel direct handelt. Aan Jarus moet worden verteld dat zijn dochter is overleden en dat hij rabbijn Yeshua niet meer lastig moet vallen om bij hen te komen. Ik lees daarin geen verwijt in maar eerder een diepe berusting: zo heeft Gd het beslist en daar heeft ze vrede mee. De behoefte om samen met haar man dit verdriet in stilte te dragen zie ik hier naar voren komen. Ze zet Yeshua daarmee niet aan de kant, wetende dat Hij te zijner tijd hen komt troosten met het verlies. De voorbereidingen voor de begrafenis heeft zij al getroffen. Zoals gebruikelijk is moet nog dezelfde dag het dode meisje worden begraven. De buren nemen die taak op zich en al snel is het huis vol van vrouwen die hun tranen vrij laten lopen.
Velen zien ze als klaagvrouwen. Deze betiteling is te kort door de bocht. De vrouwen die daar aanwezig zijn raken ook een familielid en toekomstige schoondochter kwijt, immers heel het volk is directe familie van elkaar. Ook zij beseffen heel goed wat het voorland is van dit kinderloze gezin. Het zijn echte en oprechte tranen die daar geuit worden. Als dit meisje al uitgehuwelijkt zou zijn is dat ook verdriet voor de toekomstige man, er moet dan een andere huwelijkskandidaat gezocht worden. Het grijpt veel dieper in dan we oppervlakkig denken.
Terwijl de boodschapper onderweg is komt er ongevraagd een stukje aanschouwelijk onderwijs naar voren. Luid roepen de mensen in de straten: daar komt Yeshua (de Verlosser) aan. Velen komen uit hun huizen en verdringen zich om Yeshua. Ik zie het al voor me gebeuren: zieken worden uit de huizen gedragen. Naast Yeshua loopt Jarus die de toegestroomde menigte vraagt opzij te gaan. Zijn dochter is heel ernstig ziek en daar is hij met Yeshua naar op weg. Opzij, opzij klinkt het telkens weer uit de mond van Jarus met Yeshua aan zijn hand. De kring om Yeshua wordt groter en groter en er is haast geen doorkomen meer aan. Het complete dorp lijkt wel uitgelopen te zijn. Wat is het signaal voor Jarus daarin? Hij, Jarus heeft grote haast en let maar op een ding, die voor hem zeer groot is, zijn dochter. Als die mensen nu maar daarvoor opzij willen gaan. Zij kennen hem toch wel. Waarom lopen ze hem juist nu voor de voeten? Hij kijkt Yeshua wanhopig aan: Help me, help me. Yeshua ziet deze strijd en kent de afloop en de overwinning die daarop volgt. Zijn geruststellende blik doet Jarus even tot rust komen. Op dat moment beseft hij dat het goed zal komen, het zal vermoedelijk op de valreep zijn. Daarin wordt hij door Gd getest.
Jarus moet leren los te laten, zijn dochter zal binnenkort de volwassen leeftijd bereiken. Frappant dat er altijd gesproken wordt over het dochtertje in plaats van een dochter. Dat moet ons wat zeggen, we moeten leren dat een dochter eens volwassen gaat worden en dat ouders haar los moeten laten. Zo heeft Gd het in de scheppingsorde bedoeld en geregeld.
Ongemerkt schuifelt een vrouw naar voren. Zij mag zich vanwege haar onreinheid niet mengen in de mensenmassa. Een ieder die haar aanraakt is tot de avond onrein geworden. Nee, melaats is ze niet. Als je haar goed bekijkt zie je een inwit gezicht wat ontstaat door een constante bloedvloeiing. Deze doorlopende ongesteldheid duurt al 12 jaar en de beste artsen hebben geen medicijn kunnen vinden om haar te genezen. Als een paria is zij geworden in de Joodse samenleving. Maar bij het horen van de naam van Yeshua weet ze: Dit is mijn laatste kans. Ik moet door Hem genezen worden. Hij heeft zoveel anderen ook genezen. Hij kan ook mij genezen. O als ik hem maar een keer aan mag raken dan zal ik genezen zijn. Wat een rotsvast vertrouwen spreekt daar uit. Maar hoe kom ik bij Yeshua, ik ben immers onrein en kan moeilijk lopen roepen tegen de mensen: Laat me er door en raak me niet aan. Dat roepen en kleur bekennen is loodzwaar voor haar. Wat zouden de mensen haar raar aankijken. Haar drang om te genezen is groter dan de commotie die er zal ontstaan als ze genezen is. Yeshua kent deze enorme zielenstrijd van twee mensen. De ene vecht in het openbaar voor het leven van zijn kind, de andere vecht in het verborgene voor haar genezing.
Yeshua laat deze strijd toe en geeft die een plaats in beider leven. De beide levens zijn van groot belang, beide zijn vrouwen. De ene die zojuist ontslapen is, de andere die door haar onreinheid geen nageslacht kan verwekken en haar moederschoot dood is. De ene strekt haar hand uit naar Yeshua, de andere (daar ga ik straks op in) kan dat niet meer. Zeer diep moet ze voor Hem buigen om de kwast van Zijn kleed aan te raken. Voor de man het symbool naar de heen wijzing om de Thoragebod te houden. Door haar rotsvaste geloof wordt ze genezen. Ze heeft er niet om gevraagd maar er naar gegrepen. Staat Yeshua dat dan zomaar toe? Ja, want onmiddellijk lezen we, hield haar bloed vloeien op. Genezen is ze dat voelt ze. Onopgemerkt wil ze zich terugtrekken. Dat staat Yeshua niet toe. Een gegronde reden zou kunnen zijn dat zij heel bewust anderen heeft aangeraakt en onrein heeft gemaakt en daar niet voor uit wil komen. Anderen dienen dit te weten. Zich omkerend zegt Hij: Wie heeft Mij aangeraakt?. Hij weet wel wie het was. Nu komt het er op aan. De bekroning van haar rotsvaste geloof moet nog plaats vinden.
Yeshua houdt van open vizier en oprechtheid. Ze, de vrouw dus, kan er nog onderuit want een van de discipelen zegt: Meester de mensen verdringen U. Zal deze vrouw slagen voor deze test? Yeshuas ogen kijken zoekend en liefdevol naar de vrouw. Opnieuw valt deze vrouw voor Yeshua neer. Zij vertelt publiekelijk haar grote nood ten aanhoren van de toegestroomde mensen. En dan de woorden van Yeshua die als muziek in haar oren klinkt: Uw geloof heeft u behouden dochter van Avraham. Juist de benaming dochter heeft zo veel diepgang voor haar en de omstanders. Een dochter in Isral betekend: nakroost ontvangen uit de hand van Gd. Hier herstelt Yeshua de moederschoot van deze vrouw! Zij mag leven. Omstanders zijn daar dankbaar voor en loven en prijzen Gd. Iedereen die deze vrouw aangeraakt heeft is slechts onrein tot de avond. Een dochter in Isral in eer hersteld weegt zwaarder dan de tijdelijke onreinheid. Dit is de les naar de omstanders die deze vrouw heeft aangeraakt toen zij zich door de mensenmassa heen drong.
~~~~
Een bekende uit de synagoge van Jarus dringt nu naar voren en stapt op Jarus toe. Aan de tranen in de ogen van de boodschapper zie je dat het geen goed bericht is. Aan Jarus wordt meegedeeld dat zijn enige kind is gestorven. Het verwerken van die boodschap geschiedt op straat. Zoals het gebruikelijk is onder de kinderen van Isral laat hij zijn tranen de volle loop.
Wat kan vreugde voor korte duur zijn. Jarus wordt hier getest. Yeshua weet hoe Jarus door de test heen zal komen. Jarus zag een genezing, een leven, een nageslacht van een dochter van Isral werd gered. Maar dit oponthoud koste het leven van zijn kind. Wat gaat er allemaal door zijn hoofd op dat moment. De blijdschap van de genezen vrouw is aanwezig. De sluier gaat er bij hem overheen als hij beseft dat door het treuzelen en het aanhoren van het gehele relaas van de genezen vrouw het leven koste van zijn dochter. Voor hem net een uur te laat. O, wat zou hij graag bij zijn dochter zijn geweest toen zij haar laatste adem uitblies. Nu is alles voor hem voorbij en de moed zakt hem in de schoenen. Hij moet snel naar huis om afscheid te nemen van zijn kind voordat ze begraven wordt. Als Jarus een priester is, dan mag hij zelfs zijn eigen dochter niet meer aanraken (Leviticus 21:11). Wat ook voor de hand liggend is dat hij niet uit de stam van Levi kwam maar uit een andere stam, zoals Rabbijn Sjaoel (Paulus) uit de stam van Benjamin. Dan mocht hij wel bij de begrafenis aanwezig zijn. We laten dit dus in het midden. Gds woord spreekt daar niet over. Dat het zeer ingrijpend is onder de stam van Levi en in het bijzonder bij de priesters moge u nu helder zijn.
Nog sterker komen de woorden van Yeshua naar voren richting Jarus. Yeshua ziet en kent die zielenstrijd. Die diepgang ontgaat Jarus op dat moment. Later zal hij dat ontdekken wat een cruciale wending zal worden in de rest van zijn leven. We luisteren naar de woorden van Yeshua richting Jarus, Vrees niet, geloof alleen, zij zal behouden worden. Wat bedoelt Yeshua daarmee? Behouden worden? Dat kan toch niet meer hun toekomst is somber geworden.
Als de stoet bij het huis van Jarus zijn aangekomen horen ze de vrouwen hun klaagzangen uiten. Ik zei het al, uit piteit en geen sensatie. Juist om de mogelijke sensatie te voorkomen laat Yeshua al deze vrouwen met hun goede bedoelingen uit de woning zetten. Slechts 3 discipelen mogen als ooggetuige aanwezig zijn. De anderen moeten leren om afstand te houden. Hierin zit de volgende les: niet zien en toch geloven. Deze gebeurtenis is daarvoor noodzakelijk. Als Yeshua tegen de vrouwen zegt dat het meisje slaapt dan heeft Hij volkomen gelijk. Hier is een lichaam dat slaapt om opgewekt te worden. Voor onze begrippen is het meisje dood en volgt enkele uren later de begrafenis. Maar voor Gd slaapt ze, hier op haar bed. Gd die de moederschoot toesluit en opent is bij machte om te laten zien dat Hij machtiger is dan de dood. Als Yeshua Zijn hand zich uitstrekt naar het dode lichaam gaat daar kracht van uit. Het meisje ontwaakt . . . Wie zal niet ontwaken als Yeshua ons bij de hand neemt? Wie zal Hem weerstaan als Hij ons roept? Wat zegt Yeshua over deze dochter: behouden worden! Wat een rijkdom en eer valt dit kind ten deel. Het is voorwaardelijk, want ook geloof alleen is cruciaal voor dit meisje.
De ouders worden direct aan het werk gezet: geef haar wat te eten. Het lichaam moet gevoed worden met wat Gd uit de aarde doet voortkomen. Hiermee geeft Yeshua aan: Let op o mens, wanneer Ik je tot leven wek, dan zet ik je aan het werk! Je moet te eten hebben! Voordat de mens hier op aarde geschapen bent heb Ik daarin al voorzien. Je zult leven hebben en je verheugen in Mij. Deze les is er voor mij en voor u. Een groot vertrouwen is daarvoor nodig. Wel, Gd geeft het u in ruime mate. Om de verwondering vast te blijven houden geeft Yeshua nadrukkelijk het bevel aan de beide ouders: geen ruchtbaarheid aan geven. Nog even een korte time-out is gewenst. Yeshua weet dat Zijn tijd nog niet gekomen is. Wat heeft deze dochter in Isral veel kunnen getuigen naar anderen toe: ik was gestorven en ik ben door Yeshua weer tot leven gekomen. Hetzelfde geld voor haar oudere zuster die kan zeggen: ik ben door de kracht van Yeshua in staat om weer te functioneren en mijn moederschoot is geopend. Gd houdt niet van half werk: beiden hebben een taak gekregen als levende getuigen.
Vandaag mag met gepaste uitbundigheid dit historische feit verkondigd worden. We weten dat niet ieders leven gelijk is. Wat zou het saai en voorspelbaar worden in deze wereld. Het is maar goed dat Gd de verschillen geschapen heeft. Het geheel kleurt de schepping. Het geheel zal eens tot zijn volle bloei komen wanneer de laatste dag aanbreekt hier op aarde. Weet u wat zo mooi en gaaf is? Je mag Jarus, zijn vrouw en dochter later ontmoeten. Ook die bloedvloeidende vrouw. Een blik in de ogen is al voldoende om hun dankbaarheid te peilen en te horen hoe hun leven verder verliep. Maar let op! Dat kan ook wederkerig zijn, want zij aan ns zullen vragen: hoe verliep w leven? Wat is dan uw, mijn antwoord? Kunnen we dan rijk getuigenis geven van wat Gd gedaan heeft in ons leven? . . .
We hebben een machtige Gd die ons genade wil bewijzen. Als we gezegend zijn met kinderen krijgt een ieder de taak om ze te begeleiden tot het moment dat ze geestelijk volwassen zijn. Dan wordt het loslaten, om ruimte te bieden opdat Gd ook daarin gediend mag worden. Moge het onderwijs, wat we vandaag hebben ontvangen, tot opbouw en zegen zijn in uw leven. Amen
_________________
Yeshua is mijn redder!
Naar boven
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht Bekijk de homepage
Berichten van afgelopen:   
Plaats nieuw bericht   Plaats reactie    ACI Forum forum index -> Bijbelstudie Tijden zijn in GMT + 1 uur
Pagina 1 van 1

 
Ga naar:  
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls

(c) 1997 - 2005 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.