Welkom gast Zoeken | Registreer als gebruiker | Inloggen  
http://www.inchristus.nl
Home  |  Verslagen  |  Artikelen  |  Gastenboek  |  ACI Gids  |  Bijbel  |  FAQ  |  Overige
Meer Overdenkingen
Meest gelezen
Leden online
 44 gasten
Laatste artikelen
Klein maar fijn
Laat het je enige zorg zijn dat je de band tussen jou en Mij niet verbreekt. Laat het je enige zorg zijn dat je geen woord zonder Mij spreekt, geen stap zonder Mij zet. Dit betekent niet dat je je angstig, krampachtig en nerveus hoeft te gedragen. Integendeel: zo samen met Mij wandelen geeft een enorme verlichting van de spanning in je leven.
-- de Here Jezus --
Film: The Pilgrim's Progress
door Justed Uitgegeven op 17-01-2010 (14618 keer gelezen)
De Pilgrim's Progress is een verhaal geschreven door de 17e eeuwse puriteinse prediker John Bunyan. Het verhaal gaat over de reis die een christen aflegt in zijn leven en handelt over het hoofdkarakter "Christian". Maar lees eerst de inleiding van John Bunyan verder op in dit artikel om een beetje te weten uit welke situatie ons hoofdkarakter begint in de film.

Het verhaal in het kort
The Pilgrim's Progress gaat over de reis die een christen aflegt op deze wereld en wordt uitgebeeld door het hoofdkarakter "Christian", die ontsnapt uit de "city of destruction" om naar de "celestial city" (de hemel) te gaan. Onderweg stuit Christian op allerlei problemen en moeilijkheden, zoals de levensbedreigende berg Sinaï, waar hem geleerd wordt dat hij alleen maar gered wordt als hij goed leeft en zich aan de wet houd. Even later komt hij bij de heuvel van moeilijkheden waar hij doorheen moet, waarna hij eindelijk bij een herberg aankomt waar hij even kan rusten. In deze herberg ontvangt hij een wapenuitrusting die hij nodig heeft voor de rest van zijn reis. Hierna passeer hij nog de vallei van vernederingen, een markt vol ijdelheden en het kasteel van de twijfel. Maar uiteindelijk, nadat hij door de riviers des doods is getrokken die aan de voet van berg Zion ligt komt hij eindelijk aan bij "Celestial City".

Deze film is zo waar, en (voor mij persoonlijk in ieder geval) ontzettend herkenbaar. Het verhaal heeft een diepere boodschap, ter opbouw van de gemeente en ter overdenking voor de mensen die Jezus nog niet kennen. De onderstaande film wordt gehost in 8 losse delen op Youtube, deze films zijn samengevoegd in 1 afspeellijst zodat alle delen achter elkaar afgespeeld worden. De film duurt in z'n totaliteit nog geen uur.

Ik wens je veel kijkplezier, het is echt de moeite waard!

Inleiding (door John Bunyan)
Toen ik door de woestijn van deze wereld wandelde, kwam ik aan een plaats, waar een spelonk was. Daar legde ik mij neer om te slapen.

Ik droomde en zie, ik zag op zekere plaats een man staan, met gescheurde en vuile klederen bekleed (Jesaja 64:6), staande met zijn gezicht van zijn eigen huis afgewend (Lucas 14:33), met een boek in zijn hand en een grote last op zijn rug (Habakuk 2:6, Handelingen 16:30). Ik bemerkte ook, dat hij het boek opende en er in las; en, als hij stond te lezen, begon hij te huilen en te beven; en, daar hij niet bij machte was, om zichzelf te bedwingen en in te houden, brak hij uit in deze droevige woorden: "Wat zal ik doen?" (Handelingen 2:37).

In deze toestand ging hij terug naar huis en bedwong zichzelf, zo lang hij kon voor zijn vrouw en kinderen, opdat die zijn benauwdheid niet zouden merken; maar hij kon niet lang stilzwijgen, omdat zijn droefheid gedurig toenam; daarom begon hij spoedig zijn diepste gedachten aan zijn vrouw en kinderen bekend te maken en sprak hij tot hen het volgende: "O, mijn lieve vrouw en kinderen, kinderen uit mij voortgekomen! Ik, uwe ware vriend, ben in mijzelf geheel verloren, omdat er een zware last op mij ligt; bovendien ben ik zeker onderricht, dat deze onze stad met vuur van de hemel verbrand zal worden, bi welke vreselijke gebeurtenis ik en mijn lieve vrouw, alsmede jullie mijn geliefde kinderen, zeer ellendig ten verderve zullen komen tenzij er een weg is van ontkoming, die ik nog nergens zien kan, bij ons gevonden wordt, waardoor wij verlost kunnen worden."

Hierover was zijn gezin geheel verbaasd; niet omdat zij geloofden, dat dit zijn zeggen de waarheid was, maar omdat zij dachten, dat hij dweepte en het hem in zijn hersens geslagen was.

Daarom hadden zij hoop, dat zijn verstand, waarvan zij meenden dat het ziek was, wel weer terecht zou komen door de slaap, daar het nu tegen de nacht was. Zij brachten hem dan met spoed naar bed; maar hij bracht die hele nacht door met zuchten en wenen, inplaats van te slapen. Toen nu de morgenstond gekomen was, wilden zij weten, hoe het met hem was, maar hij zei: "Al erger en erger", en begon tot hen te spreken als te voren. Maar zij werden er in verhard. Zij meenden ook, dat zij zijn vreemde gedrag door een stuurse en zure behandeling zouden kunnen verdrijven. Soms begonnen zij hem te bespotten, soms te bekijven, en dan lieten zij hem wel heengaan, zonder zich om hem te bekommeren, waarom hij zich naar zijn kamer begaf, om daar voor hen te bidden en zijn medelijden over hen te tonen, alsook om zijn eigen ellende te beklagen. Hij ging ook nu en dan eenzaam in het veld wandelen, soms lezende, soms biddende; en zo bracht hij enige tijd door.

Ik zag op een keer toen hij in het veld wandelde en volgens zijn gewoonte in zijn boek las, dat hij zeer benauwd werd in zijn gemoed; en zo, als hij las, barstte hij uit gelijk te voren in deze droevige woorden: "Wat zal ik doen om zalig te worden?" (Handelingen 16:30).

Ik zag dan ook, dat hij nu eens hierheen, dan weer daarheen keek, als wilde hij zich op de weg begeven; hij bleef echter nog staan, omdat hij, zo het mij toescheen, niet wist, welke weg hij zou inslaan. Daarop zag ik, dat een man, wiens naam EVANGELIST was, tot hem naderde en hem vroeg: "Waarom schreeuwt u zo?"

"Mijnheer," antwoordde hij, "ik bemerk uit het boek dat ik in mijn handen heb, dat ik veroordeeld ben om te sterven en daarna voor het oordeel te komen (Hebreeen 9:27), en ik bevind mij niet gewillig tot het eerste (Job 16:21,22), noch bekwaam tot het laatste." (Ezechiel 22:14).

Daarop zei EVANGELIST: "Hoe, niet gewillig om te sterven, terwijl dit leven gepaard gaat met zoveel ellende?"

De man antwoordde: "Het is, omdat ik vrees dat de last, die ik op mijn rug heb, mij lager zal doen neerzinken dan het graf, ja, mij doen vallen tot in het Tofet (Jesaja 30:33). En mijnheer, zo ik vrezen moet tot de gevangenis te gaan, veel meer moet ik vrezen voor het oordeel en voor de straf daarna. En het denken aan deze dingen doet mij zo roepen."

Toen zei EVANGELIST: "Als dit uw toestand is, waarom staat u dan stil?" Hij antwoordde: "Omdat ik niet weet, waar ik heengaan zal." Toen gaf hij hem een perkamenten rol, waarin deze woorden geschreven stonden: "Vlied te toekomende toorn." (Mattheus 3:7). De man las dus in deze rol en zeer bedroefd ziende op EVANGELIST zei hij: "Waar moet ik heen vlieden?" Toen zei EVANGELIST, terwijl hij met zijn vinger over een zeer wijd veld wees: "Ziet u daarginds wel een klein, eng poortje?" (Mattheus 7:13). De man zei: "Neen." Toen zei de ander: "Ziet u daar dan ook niet een schijnend licht?" (Psalm 119:105; 2 Petrus 1:19). Hij zei: "Wel, mij dunkt ja." "Wel", zei EVANGELIST, "houd uw oog maar op dat licht en ga daar recht op aan, zo zult u dat poortje wel zien; en wanneer u er aan klopt, zal u gezegd worden, wat u te doen staat."

Achtergronden
John Bunyan schreef zijn boek The Pilgrim's Progress in twee delen. Het eerste deel werd gepubliceerd in Londen in 1678 en het tweede deel in 1684. Hij begon zijn werk tijdens zijn eerste periode van gevangenschap, en maakte het waarschijnlijk af tijdens zijn tweede gevangenschap.

Hij was gearresteerd omdat hij in 1658 aan het prediken was in Eaton Socon en werd aangeklaagd omdat hij predikte zonder vergunning. Hij ging toch gewoon door met prediken. In die tijd werd de anglicaanse kerk hersteld en kwam er een wet die het strafbaar maakte om bijeenkomsten te houden die niet in overeenstemming waren met deze kerk. Daardoor had John niet meer de vrijheid om te kunnen prediken wat ook uiteindelijk leidde tot zijn gevangenzetting in 1660.

In eerste instantie werd hij veroordeeld tot 3 maanden gevangenis, maar omdat hij weigerde om zich aan te passen aan de standaarden van de kerk, of om te stoppen met prediken werd dit verlengd naar een periode van bijna 12 jaar, de 'halsstarrige houding' van John van "als je me vandaag vrijlaat dan predik ik morgen" liet ze geen andere keuze. In die periode schreef John het boek "the Pilgrim's Progress".

In 1675 werd John Bunyan weer de gevangenis in gegooid omdat hij aan het prediken was. Maar na zes maanden werd hij weer vrijgelaten vanwege zijn populariteit, toen de koning aan een groep mensen vroeg om een lijst met namen die hij een generaal pardon moest geven zat de naam van John ertussen.

Het boek
De tekst van het boek is overigens ook op internet te lezen in de online christelijke bibliotheek (nederlandstalig) of via Google books (engelstalig). 
Maar is ook in diverse uitvoeringen te koop op internet, zoals bijvoorbeeld bij de postorderboekhandel of Bol.com.

De verfilming 
In 2008 is er ook een verfilming gemaakt van dit verhaal. De DVD is volgens mij helaas alleen nog niet te koop in nederland, althans ik heb hem nog nergens gevonden, maar ik hou het in de gaten. Je kunt hem wel via internet bestellen via de officiele filmsite, hier heb je dan wel een creditcard voor nodig. De film staat overigens ook op vodpod in 3 delen, maar ik verleen hiervan geen link op ACI omdat ik niet zeker ben van de legaliteit van die publicatie.

Meer
- Meer over John Buyan
- Meer over the Pilgrim's Progress
- Officiele filmsite


Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst, als je wilt reageren dan kan dat door het reactieformulier die hier onder staat.
Reageren
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reacties plaatsen.
Klik op Registreren om een account aan te maken, of klik op Inloggen om met je account in te loggen.
(c) 1997 - 2019 Algemeen Christelijke Informatie
Niets van deze website mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van ACI.